Annette Apon, NTR, 2012

Henriëtte Roland Holst - Droom en daad

NPS, NTR

Henriette Roland Holst (1869–1952) wilde niets liever dan dichteres zijn. Als ze rond 1890 kennismaakt met schrijver Albert Verwey en schilder Jan Toorop en haar eerste sonnetten schrijft, wordt haar talent direct erkend.

Maar binnen de verschillende socialistische partijen vindt een heftige richtingenstrijd plaats, waarin ze niet gemakkelijk haar plek vindt. Als ze na een reis door de Sovjet Unie, waar ze spreekt met Lenin en Trotski, ontgoocheld terugkomt, voelt ze zich bij geen enkele linkse partij meer thuis en wordt ze verscheurd tussen droom en daad.

De documentaire Droom en daad reconstrueert deze dramatische persoonlijke ontwikkeling in de roerige periode rond de eeuwwisseling (1891-1927), waarin grote veranderingen plaatsvonden in de politiek, de maatschappij en in de kunst. Flarden uit brieven, gedichten, toespraken en boeken van Henriette Roland Holst zelf geven inzicht in haar diepste persoonlijke dilemma’s terwijl oud, deels ingekleurd filmmateriaal een veelzijdig en poëtisch tijdsbeeld schetst.

Uitzending:

6 aug 2013 - ned 2 - 22.45 uur

Bekijk ook: