2Doc

Heuvel van Plezier

VPRO

De favela Heuvel van Plezier in Rio de Janeiro is jarenlang geregeerd door drugsdealers. In aanloop naar het Wereld Kampioenschap 2014 neemt de Vredespolitie het gezag over om de rust en veiligheid in de sloppenwijk te herstellen. Accepteren de bewoners dit? En lukt het ze samen met deze nieuwe ‘bezetter’ dit doel te bereiken?

Politieacties bestonden eerder voornamelijk uit grootscheepse invallen waarbij excessief geweld werd gebruikt. Nu moeten de Police Pacifying Units (UPP, Vredespolitie) vanuit de wijken de wet gaan handhaven. Ze moeten intensief patrouilleren, betrouwbaarheid uitstralen, in dialoog gaan met de bewoners en zo de rust terugbrengen in de favelas. De politie probeert onder andere door de inzet van vrouwelijke agenten de machocultuur te doorbreken, er is rechtspraak, er wordt geluisterd naar de bewoners en er wordt geprobeerd hun problemen op te lossen.

Wordt de favela ook echt beter van de aanwezigheid van de vredespolitie? Een boekverkoper merkt op dat uniformen nog altijd angst en achterdocht opwekken. Een vrouwelijke agente zou graag trots zijn op haar werk, maar moet vanwege veiligheidsrisico’s anoniem op patrouille en zelfs haar eigen kind mag ze niet vertellen waar ze werkt. Ook voor jonge tieners is er niet veel veranderd; er wordt dagelijks op wapens en drugs gecontroleerd en ze moeten machtmisbruik van de politie tolereren.

Het is uniek dat het de Braziliaans/Nederlandse Maria Ramos is gelukt in de gevaarlijke favela het vertrouwen te winnen van zowel bewoners als de politie. In de documentaire laat ze vanuit beide perspectieven zien hoe de theorie in de praktijk werkt.

Regisseur: Maria Ramos

Regisseur aan de Keukentafel

Interviewer Chris Kijne spreekt met regisseur Maria Ramos over Heuvel van plezier.