Met Radio Noord Suriname zoeken de makers Gustav Borreman, Xander Straat en Leo Knikman naar een hoopgevend, maar vooral ook definitief antwoord op de problemen waar het post-multiculticulturele Nederland mee te kampen heeft. Anders dan via kansloze wanhoopsinitiatieven als uitzetcentra en verplichte inburgering, schetsen de makers hier een glorieus toekomstperspectief van totale culturele versmelting, gedwongen immigratie en schuldbewuste wedergoedmaking.

Radio Noord Suriname

Radio Noord Suriname doet verslag van vijf jaar Multi Culti Revolutie en blikt huiverig terug op het Oud Nederland van kermiskabinetten, etnische verwarring en zelfverrijkende captains-of-industry.

Landgenoten, de Nationale Assemblée te Ganzenhoef, Bijlmermeer deelt u het volgende mede:

Zondag 9 januari om 21.00 uur beluisteren wij, burgers van de Republiek Noord Suriname, saamhorig, in etnisch heterogeen verband, de feestelijke uitzending van Radio Noord Suriname! Het programma zal geheel in het teken staan van het Luisterrijke Lustrum van onze jonge Republiek!

Wij zullen, met muziek, reportages, archief en discussie, samen stil staan bij de verworvenheden van vijf jaar Multi Culturele Revolutie! Onze vertrouwde presentatoren Straat en Borreman zullen live verslag doen van de verschillende festiviteiten in ons geliefde Lage Land. Met huiver zullen wij terugblikken op het Oud Nederland van ondergedoken kermiskabinetten, etnische verwarring en zelfverrijkende captains-of-industry.

Zoals altijd zal tijdens de uitzending van RNS ruim gelegenheid geboden worden tot telefonisch Spijt Betuigen om luisteraars de kans te geven een significante korting op de HerstelBetalingsHeffing SlavernijVerleden in de wacht te slepen!

Wij prijzen ons gelukkig te kunnen melden dat beluistering van deze bijzondere uitzending de volledige instemming geniet van onze Groot Surinaamse Bevrijders en wensen elkaar als trotse Noord-Surinamers een fijne feestdag!

Regie: Gustav Borreman, Xander Straat en Leo Knikman, Human 2005

Tot zover deze Overheidsmededeling.