50 Jaar Willem Dreeshuis & Bekend maakt bemind

Radio Doc

VPRO

In deze uitzending van Radio Atelier kunt u achtereenvolgens de lange documentaire '50 Jaar Willem Dreeshuis' en de Minidoc 'Bekend maakt bemind' beluisteren. Het Willem Dreeshuis in Amsterdam is het eerste sociaal democratische verzorgingshuis van Nederland. Het 50-jarig jubileum werd onder andere gevierd met twee symposia over de toekomst van verzorgingstehuizen. Programmamaakster Eveline van Dijck woonde het jubileum bij en bezocht het eerste symposium. In 'Bekend maakt bemind' raken twee mensen die elkaar niet kennen in gesprek.

50 jaar Willem Dreeshuis

50 Jaar Willem Dreeshuis

Dit jaar bestaat het Willem Dreeshuis te Amsterdam 50 jaar. Het is het eerste sociaal democratische verzorgingshuis van Nederland, opgericht door de VARA, PvdA, Humanitas en een woningbouwvereniging. Vanaf het begin zet het huis de toon voor een moderne visie op ouderenzorg: medezeggenschap via een bewonerscommissie, à la carte eten in een volwaardig restaurant, het afschaffen van de hoofdsleutel, toestaan van huisdieren, een eigen huisnummer en postadres en een bewust anti-hospitalisatiebeleid. Hier worden niet alleen jaren aan het leven, maar hier wordt ook leven aan de jaren toegevoegd, was het motto dat socialisisch staatsman Willem Drees het huis bij de opening meegaf. Intussen is er veel veranderd en is het aantal ouderen sterk toegenomen. De inkomenspositie is verbeterd, autonomie en zelfbeschikking zijn dominante waarden geworden. Verzorgingshuizen gelden nu als verouderde instituten en kunnen het beste worden afgeschaft. Het beleid is erop gericht om senioren middels thuiszorg zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De vraag is of zoveel autonomie voor iedereen de beste oplossing is. Wat heb je aan al die keuzevrijheid als je ver in de tachtig bent en sociaal, lichamelijk of geestelijk kwetsbaar?

Vanuit haar betrokkenheid en zorg om de huidige maatschappelijke ontwikkeling organiseert het Willem Dreeshuis twee symposia onder de noemer 'Het verzorgingshuis zo gek nog niet?!'. Programmamaakster Eveline van Dijck woonde het jubileum bij in het Willem Dreeshuis en bezocht het eerste symposium waar verrassende geluiden te horen waren van ervaringsdeskundigen. Zo blijkt uit recent onderzoek dat een aantal ouderen juist enorm opknapt in het verzorgingshuis. De vraag werd opgeroepen of en hoe de kloof tussen het beleid en zorgpraktijk nog te overbruggen is, voordat de afbraak van verzorginshuizen inzet. Van Dijck peilde de stemming onder ouderen die nu nog min of meer zelfstandig wonen en sprak o.a. met Anton Koolwijk, humanistisch raadsman en organisator van de symposia. Samenstelling: Eveline van Dijck. Montage: Berry Kamer. Eindredactie: Dorothée Forma

Bekend maakt bemind - Minidoc

Een serie van Ant Haima, Margot de Nooijer en Leo Knikman, NPS

Zet twee mensen die elkaar niet kennen aan een tafeltje, geef ze een drankje en luister naar wat ze elkaar te vertellen hebben.