Ko is een man van 88 wiens leven 2 jaar geleden drastisch veranderde. Ko leefde vanaf zijn pensioen tot zijn 86e (levensjaar) op een boomgaard. Een leven achter een hoge omheining van bomen en vol verwilderde natuur.

Ko leefde grotendeels afgezonderd van de wereld om hem heen. Een leven dat ook voor zijn enig kind, zijn dochter Jannemarein, gedeeltelijk in het verborgene bleef. Totdat Ko om gezondheidsredenen in het verzorgingshuis kwam en hij zijn dochter vroeg de laptop, die in zijn huisje op de boomgaard stond, veilig te stellen.

Door de informatie die op de laptop stond kreeg Jannemarein een heel ander beeld van haar vader te zien. Ze leerde haar vader opnieuw kennen, precies op het moment dat bij haar vader dementie werd vastgesteld.

Ko nu

Over de maker

Geert Vlieger (1989) is een audiodocumentairemaker, muziekproducer en sound designer woonachtig in Amsterdam.

Geert maakt audiodocumentaires vanuit het idee dat we allemaal mens zijn. We hebben onze verschillen maar in nog meer zijn we hetzelfde. Hij probeert de luisteraar in zichzelf te laten verdiepen door deze naar anderen te laten luisteren. In zijn werk wordt de natuur gebruikt om te verlangzamen. Minder stress betekent meer ruimte voor liefde en inspiratie. Vanuit deze gedachte creëert Geert muziek en geluid die ondersteunend zijn aan zijn audiodocumentaires.

Geert gaf in 2021 zijn managementfunctie in de culturele sector op om zijn ambitie na te jagen: volledig autonoom maker worden. In het maken van documentaires lijkt veel van wat hem bezighoudt samen te komen: de interesse in de mens en het vele vragen stellen, het maken en luisteren naar geluid, het schrijven van tekst en de inzet van zijn stem.

Geert Vlieger

Een documentaire van Geert Vlieger
Eindmix: Alfred Koster
Muziek: Blue dot Sessions en Geert Vlieger