In de zomer van 2020 lopen de gemoederen tussen voor- en tegenstanders van het beeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn hoog op.

Demonstraties lopen uit op rellen en de burgemeester ziet het als zijn taak om de partijen dichter bij elkaar te brengen. Hij besluit de inwoners van zijn stad met elkaar in gesprek te brengen. Maar komt dat gesprek ook echt op gang?

Het is niet de eerste keer dat er onrust rondom het standbeeld ontstaat: al sinds de komst in 1893 waren er critici die zich uitspraken over de vraag of Coen wel een sokkel verdient. Goed dat dan het initiatief wordt genomen om het er een keer over te hebben, zou je denken. In deze documentaire volgt journalist Liza Titawano de stappen die de gemeente onderneemt om de discussie aan te zwengelen.

Er komt een podcast, er komen talkshows en inwoners van Hoorn kunnen in een vlog hun mening geven, maar al gauw klinkt er commentaar op de gesprekken. Burgemeester Jan Nieuwenburg wil dat de discussie over meer gaat dan alleen het standbeeld van Coen.

“De aanleiding was niet alleen maar een rondedans rondom een standbeeld in Hoorn, de aanleiding was ook: hoe gaan we hier in deze samenleving met elkaar mee om?”

Burgemeester Jan Nieuwenburg

Het moet een breder gesprek worden over de onderwerpen diversiteit en inclusie. Grote afwezige op het programma: het standbeeld. Sommige bewoners nemen daar geen genoegen mee, antropoloog Michiel Baas gaat in discussie met de burgemeester:

"… in dat gesprek heb ik in ieder geval ook heel duidelijk gemaakt dat ik vond dat de aanpak niet klopt. Dat de protesten …altijd als hoofdonderwerp het beeld hadden, dat het heel raar is om het beeld nu naar achteren te schuiven. Net alsof het niet meer over dat beeld gaat, terwijl dit is wat alle partijen hebben gevraagd: een discussie over het beeld en een oplossing voor het beeld.”

Antropoloog Michiel Baas

Waarom pakt de gemeente Hoorn het zo aan? Waarom staat Jan Pieterszoon Coen zelf niet op het programma? Als de discussie over zijn standbeeld elke keer weer opnieuw oplaait, moet je het dan niet juist wél hebben over de wandaden die Coen 400 jaar geleden op de Banda-eilanden beging? Of, zoals deelnemer aan de talkshow Ingrid het verwoordt:

“Het gaat niet alleen over wie of wat Coen was of over wat hij gedaan heeft, het gaat ook over de pijn van vandaag.”

Ingrid, deelnemer aan de talkshow

Lukt het om de partijen in Hoorn bij elkaar te brengen?

Rochelle