De Japanse Duizendknoop heeft zich de afgelopen 200 jaar met het grootste gemak verspreid over heel Europa. ‘Het is eigenlijk een heel mooie plant’, zegt stadsecoloog Geert Timmermans, ‘maar zijn wortels, die gaan overal dwars doorheen: fundamenten, kades, rioleringen, wegen...’ Alles wat de mens maakt krijgt hij kapot. En dus trekt de Gemeente Amsterdam er 8 miljoen euro voor uit om de duizendknoop uit te roeien. Of dat lukt?

Grof geschut

Jaike Bijleveld werkt als projectleider bestrijding van invasieve exoten - planten of dieren die hier naartoe zijn gehaald en die zich vervolgens heel snel verspreiden. De Japanse Duizendknoop is een taaie plant om te bestrijden. Er hoeft maar een heel klein sliertje van een wortel weg te zweven op de wind en er ontstaat ergens anders gemakkelijk weer een groeiplaats. Dus worden op de kleinere groeiplekken de wortels zorgvuldig met de hand uitgegraven en wordt de grond van grotere groeigebieden machinaal afgegraven en vervolgens uitgekookt. En dat is nog niet alles, Jaike Bijleveld vertelt:.

Op plekken waar het echt onveilige situaties voor het verkeer veroorzaakt - daar gaan we in de meeste gevallen met elektrocutie aan de slag. … Elektrocutie, iedere twee maanden met een voltage van 5000 Watt in elke stengel, en dan door de sapstroom komt het helemaal tot in de punt. Die plant elektrocuteert zichzelf.

In het voorjaar, als we met Jaike willen gaan kijken of dit allemaal geholpen heeft, of de Japanse Duizendknoop wegblijft, krijgen we dit bericht: ‘ik heb geen tijd, ik ben te druk met bestrijden….’

Maker: Collectief Walden
Presentatie: Thomas Lamers
Productie: Katz Laszlo
Muziek: Matthías Sigurðsson
Eindredactie: Ottoline Rijks

Radix

Het programma Er woekert een probleem in onze bodem maakt onderdeel uit van de reizende kunstinstallatie RADIX van Collectief Walden. RADIX is een ode aan de symptoombestrijding, volledig gewijd aan Japanse Duizendknoop, de Reuzenberenklauw en de Waterwaaier. Een invasief en woekerend kunstwerk dat opduikt achter vensterglas in de stad, op je telefoon en op het internet. Radicaal en lockdownproof.

Collectief Walden

Collectief Walden maakt performances en installaties op het snijvlak van kunst, filosofie en wetenschap vanuit de overtuiging dat wetenschap kunst kan inspireren en kunst wetenschap invoelbaar kan maken.