Julius Caesar kon nog net uitbrengen “Ook gij Brutus?”, voor hij stierf. En Willem de Zwijger zei: “Mijn god heb medelijden met dit arme volk”. Laatste woorden van historische figuren vinden we veelzeggend, we hechten er waarde aan. Alsof die ene zin de slotsom is van een stukje geschiedenis, verhaaltje uit, boek dicht.

Ook Anton Mussert, leider van de NSB, schijnt nog iets gezegd te hebben voordat hij in mei 1946 werd geëxecuteerd. Iets dat nu, 75 jaar later, pas openbaar wordt. Wat zou hij de wereld nog hebben willen meegeven? Kunnen we zijn daden door die woorden beter begrijpen?

In de documentaire De laatste woorden van Anton Mussert gaan journalisten Djuna Kramer en Misha Melita op zoek naar de laatste woorden van de NSB-leider. En dat verloopt heel anders dan ze hadden verwacht.  

Makers: Djuna Kramer en Misha Melita.
Mix en sounddesign: Dennis Gaens.
Eindredactie: Ottoline Rijks.  

Het_proces_van_Mussert._Mussert,_in_de_beklaagdenbank,_luistert_naar_de_aanklach,_Bestanddeelnr_901-1479