Isabelle Fougère & Miquel Dewever-Plana

Waarom film je?

VPRO

Isabelle Fougère & Miquel Dewever-Plana

Waarom film je?

VPRO

Kim Brand en Renko Douze ontmoetten filmmakers op IDFA 2012 en stelden hen slechts één vraag: waarom film je? Hier Isabelle Fougère & Miquel Dewever-Plana, die de interactieve internetfilm 'Alma, a tale of violence' maakten.