Double You Street

Double You Street

VPRO

Double You Street

Double You Street

VPRO

Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van het kunstenaars-initiatief W139, een instelling die aanstormend talent de mogelijkheid geeft hun werk aan de wereld te tonen, werd dit portret gemaakt. Een dertiental kunstenaars die bij dit project betrokken zijn of waren vertellen over hun ervaringen in interviews, die door even zoveel filmmakers zijn gehouden. Grootenboer zorgt voor de overkoepeling van deze losse vraaggesprekken met een algemene terugblik op de geschiedenis van W139.