Is het pompen of verzuipen? (Het geluk van Nederland)

Is het pompen of verzuipen? (Het geluk van Nederland)

VPRO

Is het pompen of verzuipen? (Het geluk van Nederland)

Is het pompen of verzuipen? (Het geluk van Nederland)

VPRO

Er is niet veel meer over van de roemrijke scheepsbouwhistorie langs het Groningse Winschoterdiep. Slechts enkele van de ooit honderden werven houden het nog vol. De documentaire laat zien hoe familiewerf Bodewes probeert weerstand te bieden aan de concurrentie uit lagelonenlanden, maar daardoor in conflict komt met het personeel.