Tegenlicht

Bluhende Landschaften

VPRO

Tegenlicht

Bluhende Landschaften

VPRO

Twaalf jaar na de eenwording heeft Duitsland het moeilijk. Het samenleven in een verenigd Duitsland verloopt stroef, de sociaal-economische verschillen tussen oost en west blijven groot. De werkloosheid, vooral in 'het nieuwe land', blijft hoog. Geloof en hoop in de toekomst zijn nodig om mentale muren te slechten en een zelfbewust Duitsland op te bouwen.