Geen koninkrijk voor een vrouw

RVU

Geen koninkrijk voor een vrouw

RVU

Aids is een groot probleem in Afrika, ook in Swaziland. Het land geldt als de laatste absolute monarchie van het continent en de vrouw is er volledig ondergeschikt aan de man. Polygamie komt er veel voor en werkt de aidsepidemie in de hand. De eerste vrouw van de koning is kritisch over polygamie, terwijl haar man die juist bevordert.