Indonesia Merdeka - deel 2

VPRO (Roelof Kiers), 1 december 1976 (74 min.)

VPRO

Indonesia Merdeka - deel 2

VPRO (Roelof Kiers), 1 december 1976 (74 min.)

VPRO

Na de Japanse capitulatie in 1945 werd de onafhankelijke republiek Indonesië uitgeroepen. In een poging het koloniale bezit te behouden ging Nederland over tot politionele acties. Tegen de guerrillastrijd die daarop losbarstte was het leger niet opgewassen. Uiteindelijk erkende de Nederlandse regering de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949.

Aandacht voor de onafhankelijkheidsstrijd voor, tijdens en na WO II. Voor WO II werden er al verschillende nationalistische groeperingen opgericht, waarvan de leiders Soekarno en Hatta
gevangen werden gezet. Op 17 augustus 1945, na de Japanse capitulatie, werd de onafhankelijke republiek Indonesië uitgeroepen. In een poging het koloniale bezit te behouden ging Nederland uiteindelijk over tot politionele acties. Het boekte een overwinning, maar tegen de guerrillastrijd die daarna losbarstte was het leger niet opgewassen. Uiteindelijk erkende de Nederlandse regering
de onafhankelijkheid van Indonesië op 27 december 1949.
INTERVIEWS met:
- fam. M.E. Marsman, planters;
- dr. Roeslan Abdulghani, nationalistisch jeugdleider, leider revolutie Soerabaja, ministerie van Voorlichting van de republiek;
- mr. Mohammad Hatta, nationalistisch leider, vice-president republiek Indonesië;
- dr. P.J. Koets, leraar, lid Stuwgroep, politiek adviseur van de lt. gouverneur-generaal, politiek adviseur van de HVK;
- generaal T.B. Simutapang, KNIL luitenant, generale staf TNI;
- generaal A.H. Nasoetion, ex-KNIL vaandrig, jeugdleider, commandant Siliwangi divisie, opperbevelhebber TNI;
- dr. Abu Hanifa, arts;
- Johan Fabricius, BBC-correspondent, journalist.