Nostalgie: Herinnering aan de DDR

VPRO

Nostalgie: Herinnering aan de DDR

VPRO

Veel burgers in de voormalige DDR hebben heimwee naar de tijd toen de DDR nog bestond. Dit geldt zelfs voor hen die daar in het verleden slachtoffer zijn geweest van het oude systeem. Veel voormalig DDR-burgers kunnen er maar niet aan wennen dat ze nu voor zichzelf moeten zorgen. Anderen vallen nu vaak in een sociaal isolement en zijn daarbij soms ook werkloos. (Vincent Verweij, EO, 1994)