Het Veldmanscenario (Reporter)

KRO

Het Veldmanscenario (Reporter)

KRO

Werknemer Theo Veldman ontdekte dat bij de aanleg van een nieuw reactorvat voor de kerncentrale in Petten in 1984 geen rekening was gehouden met een eventuele breuk in de belangrijkste waterleiding die de uraniumkern van koelwater voorziet. In een intern rapport werd gesteld dat de door hem geschetste situatie zou leiden tot: "...het droogvallen van de kern binnen 90 seconden." Het rapport werd binnenskamers gehouden.