2Doc

Urker Mannenkoor Hallelujah

VPRO

2Doc

Urker Mannenkoor Hallelujah

VPRO

Het Urker Mannenkoor viert zijn 100-jarig bestaan. Kees Brouwer volgt het koor en toont de gedachten van de mannen: persoonlijke verhalen van geluk en ongeluk, van geloof en ongeloof, en van zonde en berouw. Van een verongelukte visser, de aanvechting van begane zonden, liefdesgeluk, tot de moord op een Urker jongen. De levens van de mannen worden gevat in het zingen van het geestelijk lied. Het koor is daarbij de plek waar alle verhalen op elkaar worden afgestemd, in harmonie klinken. Want samen praten gaat niet, samen zingen wel. Tot in Parijs aan toe, waar ze ter gelegenheid van hun jubileum een zinderend concert geven. En liever geen applaus, want het is geen mensenwerk.