VPRO Tegenlicht

De biecht van de bankier

VPRO

VPRO Tegenlicht

De biecht van de bankier

VPRO

Duitse topbankier schetst, van binnen uit, een beangstigend beeld van de megalomane macht van de banken. Locatie: een ontruimde kantoorkolos in Frankfurt, het financiële hart van de eurozone. De inmiddels ontslagen zakenbankier Rainer Voss (o.a. Deutsche Bank) vertelt openhartig over de financiële praktijken in de bankenwereld en over zijn eigen rol daarin. Wrange herinneringen ophalend filosofeert en speculeert hij over wat we vanuit deze sector nog kunnen verwachten. Tegenlicht selecteerde de meest pakkende passages en de nog onderbelichte kanten van wat de 'bankencrisis' is gaan heten. En biedt een outlook: hoe nu verder, in Nederland, in Europa...? Tijdens de kapitalistische gloriedagen in de jaren tachtig en negentig maakte Rainer Voss een bliksemcarrière en verdiende voor zijn bankbazen soms wel een miljoen dollar per dag. Hij leidde het leven dat daarbij hoorde, en ondervond aan den lijve hoe het rustige en behoedzame 'Rijnlandse' bankieren steeds meer moest wijken voor het nietsontziende Angelsaksische denken: de bank als regelrechte kapitaalmachine. Zijn terugblik, maar ook zijn toekomstvisie op het bankwezen is weinig bemoedigend. Tegenlicht bespreekt passages uit de film met financieel geograaf en journalist Ewald Engelen en met Herman Wijffels, voormalig bestuursvoorzitter van de Rabobank. Wijffels presenteerde in de zomer van 2013 het eindrapport van de Commissie Structuur Nederlandse Banken met daarin voorstellen voor een 'dienstbaar en stabiel bankwezen' in Nederland. In Brussel, waar de nieuwe regels voor een Europese bankenunie op de vergadertafels liggen, interviewt Tegenlicht regisseur Jos de Putter Bernard Lietaer, schrijver van 'Geld en Duurzaamheid. Van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem'.