Labyrint

Arm in een rijk land

VPRO, NTR

Labyrint

Arm in een rijk land

VPRO, NTR

Wanneer ben je arm in een rijk land? Als je geen geld hebt om op vakantie te gaan? Als je je geen televisie kan veroorloven? Of pas als je niet dagelijks een warme maaltijd op tafel kan zetten? Labyrint gaat op zoek naar de definitie van armoede en morrelt aan de armoedegrens. In Nederland zijn er nauwelijks mensen die zo arm zijn dat de zich geen woonruimte kunnen veroorloven. Laat staan dat er mensen uit armoede verhongeren. In een welvarend land als Nederland is armoede geen kwestie van primaire levensbehoeften. De vraag is echter wat wij acceptabele levensomstandigheden vinden. De beslissing waar wij de grens leggen tussen arm en rijk ligt volgens Godfried Engbersen, socioloog aan de Erasmus Universiteit, uiteindelijk bij de overheid: 'De overheid maakt de morele keuze waar zij de grens legt tussen arm en rijk. Hoe hoger de grens, hoe meer armen.' De hoogte van het sociaal minimum, dat door Nederlandse gemeenten gehanteerd wordt als armoedegrens, is echter redelijk willekeurig en daarmee geen goede maatstaf om te beoordelen of iemand echt arm is of niet. Dat stelt Cok Vrooman, armoedeonderzoeker van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens hem zou de overheid meer oog moeten hebben voor de concrete behoeften van mensen. In samenwerking met het Nibud én een heleboel Nederlanders stelde hij een nieuwe armoedegrens op. In het tweede deel laten we de armoede achter ons en storten we ons op de vraag of mensen van nature hebzuchtig zijn. Hebben we nooit genoeg of zijn we tevreden als we rijker zijn dan de buurman? Deze aflevering valt binnen de themaweek Hoezo armoede? van de publieke omroepen.