In Europa

1900 - Het Begin

VPRO

In Europa

1900 - Het Begin

VPRO

De eeuw begon vol hoop en enthousiasme. Op de wereldtentoonstelling in Parijs waren allemaal vindingen te zien die het leven zouden veraangenamen: elektriciteit, radio, vliegtuigen, rollende trottoirs. Dat alles zou de beschaving ten goede komen: nooit meer oorlog! Werk en eten voor iedereen! Verdraagzaamheid! De geschiedenis van de twintigste eeuw had echter een ander verloop. De twintigste eeuw zou een van de gruwelijkste ooit worden. De oude koningshuizen die Europa samen bestierden, moesten de macht afstaan aan het volk. En dat volk zou die net verworven macht keer op keer uit handen geven aan steeds weer nieuwe onbetrouwbare leiders.