Tegenlicht

Amsterdam make-over 2040

VPRO

Tegenlicht

Amsterdam make-over 2040

VPRO

Voor het eerst in de geschiedenis woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden - vaak in sloppenwijken - en de mondiale trek naar de stad gaat door. Wat bepaalt de kwaliteit van leven in de stad? En hoe houden we de stad leefbaar? De VPRO duikt in het stadsleven op zoek naar nieuwe ideeën en maakt de balans op. Maakt de mens de stad of maakt de stad de mens? 'Aan de overkant van de crisis ligt een betere stad' (Richard Florida). Om in de toekomst te kunnen overleven is groei onontbeerlijk. Voorwaarde voor die toekomstige groei, zeker in tijden van crisis, is een nieuw type aanjager: in de woorden van economisch geograaf Richard Florida een megaregio. Tegenover leegloop en krimp op het platteland staat gelijktijdige bevolkingsgroei in metropolen en megaregio's. Volgens Florida zijn de megaregio's belangrijker dan steden, belangrijker zelfs dan landen. De vraag is nu: hoe kunnen deze gebieden (blijven) groeien op een duurzame, ecologisch verantwoorde wijze en met behoud van leefbaarheid en sociale standaarden? In Nederland heeft Amsterdam metropolitaanse ambities. In december verschijnt een structuurvisie voor Amsterdam tot het jaar 2040. Werktitel: Amsterdam, kernstad van de metropoolregio. Van welke regio wordt Amsterdam dan de kern? Wat betekent dit alles voor het aloude concept Randstad? En voor Rotterdam, tweede stad van Nederland? Tegenlicht peilt de visies en de meningen, in binnen- en buitenland. Met economisch geograaf Richard Florida (Toronto), stedensocioloog Saskia Sassen (New York/Londen), de Amsterdamse stadsplanner Zef Hemel, de jonge activist en onderzoeker Merijn Oudenampsen en professor in de landschapsarchitectuur Adriaan Geuze, vanouds kritisch denker over ruimtelijke ordening en planning in Nederland. In het kader van het crossmediale project van de VPRO Eeuw van de stad.