Tegenlicht

Singapore Inc.

VPRO

Tegenlicht

Singapore Inc.

VPRO

Als niet-Westerse economieën wereldwijd steeds meer gewicht in de schaal gaan leggen, welk economisch model zouden zij dan mogelijk in de toekomst kunnen gaan opleggen aan óns? Tegenlicht laat zich voor- en bijlichten in Singapore, volgens sommigen het meest succesvolle economisch model ter wereld. Singapore, het stadstaatje in Azië, was veertig jaar geleden niet veel meer dan een moeras, het had geen grondstoffen, geen achterland en een laagopgeleide beroepsbevolking. Nu is het een van de meest succesvolle economieën in Azië, met een staatsfonds dat vele miljarden bezit en een hoofdelijk inkomen dat hoger is dan dat van Nederland. Het model is zo'n succesformule, dat zelfs de Chinese leider Deng Xiao Ping in 1978 Singapore bezocht om van dit model te leren, met alle gevolgen van dien. Wat is het geheim achter het Singapore-model? Tegenlicht maakt een verkenning aan de hand van een aantal ontmoetingen met politieke- en businessleaders, waaronder de grondlegger van het moderne Singapore: oud-premier Lee Kuan Yew, de politicoloog en Azië-kenner Kishore Mahbubani, de Amerikaanse superinvesteerder Jim Rogers en oud-topman van Akzo-Nobel, Kees van Lede. Hoe verklaren zij het succes van het Singapore-model en gaat dit model heel Azië en uiteindelijk de rest van de wereld de weg wijzen?