De Strijd

De Revolutie

VARA

De Strijd

De Revolutie

VARA

Revolutionairen waren er altijd wel in Nederland, maar tot een serieuze revolutie is het nooit gekomen. En dat in het land waar Karl Marx zijn befaamde - of beruchte - boek Das Kapital schreef. SDAP-leider Pieter Jelle Troelstra probeerde het nog wel in 1918, maar die poging werd in de kiem gesmoord. De Strijd portretteert Nederlandse revolutionairen als Domela Nieuwenhuis en Tjerk Luitjes en belicht bloedig verlopen opstanden als het Aardappeloproer in Amsterdam, waarbij negen jongemannen werden dood geschoten.