Zembla

Dood door werk

VARA

Zembla

Dood door werk

VARA

'Schilder overlijdt na val van steiger', 'Boer komt om in gierput', 'Havenarbeider geplet door container'. Krantenberichten, die vaak worden afgesloten met de zin: de Arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. Het zijn een paar voorbeelden van de 200.000 arbeidsongevallen die jaarlijks letsel veroorzaken, soms met dodelijke afloop. Maar er overlijden elk jaar ook 3000 mensen door beroepsziekten, dat zijn ziekten die direct te maken hebben met het werk dat mensen doen. Zoals kanker door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, maar ook hart- en vaatziektes door werkstress. De Arbeidsinspectie moet erop toezien dat werknemers gezond en veilig hun werk kunnen doen. Maar dat gebeurt niet meer. Door bezuinigingen zijn er veel te weinig inspecteurs om bedrijven te controleren; gemiddeld wordt een bedrijf maar eens in de dertig jaar door de Arbeidsinspectie bezocht. Daardoor vallen er onnodig veel slachtoffers op de werkvloer. In Zembla het verhaal over onveilige werkomstandigheden, gevaarlijke bedrijven en een afwezige Arbeidsinspectie.