Tijd goed

NTR

Tijd goed

NTR

Het is maar goed dat we de tijd soms vergeten, uit het oog verliezen;dat je iemand moet vragen: 'Zeg maar hoe laat is het eigenlijk?' Wantaltijd maar leven in het besef van die tijd, dat maakt ontzettendonrustig. Dat is zoiets als steeds tellen hoeveel geld je nog hebt,zoals een vrek doet. Soms wil je dat de tijd vliegt, soms wil je hemvasthouden, stilzetten. De ėėn wordt honderd, de ander maar dertig.Ieder mens leeft in zijn eigen tijdsbesef, geen klok loopt gelijk. Endan heb je ook nog natuurkundige tijd, die zich niks aantrekt van onzepersoonlijke beleving.Hoe meer tijd achter je ligt, hoe sneller de tijd gaat. RadiomakerMarten Minkema onderzoekt in het drieluik 'Het is Tijd' hoe relatiefieders tijdbeleving is. En ontdekt in deze eerste aflevering dat tijdniet bestaat voor fotonen, de elementaire bouwsteentjes van al hetlicht om ons heen.

Dit fragment is onderdeel van

Radio Doc: De vloek van de vijftiger | Alles is Tijd

In welke bochten moet je je wringen om als vijftigplusser aan een baan te komen? Radiomaker Misha Koole maakte een documentaire over hoop en wanhoop bij de werkloze mens op zekere leeftijd. En: hoe meer tijd achter je ligt, hoe sneller de tijd gaat. Radiomaker Marten Minkema onderzoekt in het drieluik 'Alles is Tijd' hoe relatief ieders tijdbeleving is. En ontdekt in deze eerste aflevering dat tijd niet bestaat voor fotonen, de elementaire bouwsteentjes van al het licht om ons heen.