De Donderdag Documentaire

Het sneeuwt vrienden

VPRO, Human

De Donderdag Documentaire

Het sneeuwt vrienden

VPRO, Human

over de Wagenstraat in Den Haag, waar in een veelheid aan culturen en een overdaad aan zorginstellingen mensen het met elkaar moeten zien te redden. De problemen in de straat liegen er niet om, voor de gemeente en de politie is het een noodgebied, ook al zien zij langzaamaan verbetering optreden. Maar de mensen die er wonen en werken hebben hun eigen manieren om het leven er leefbaar te maken. Wat kan vriendschap bijdragen aan de sociale cohesie in zo'n straatgemeenschap? Vriendschap wordt hier niet per se opgevat als een sterke persoonlijke relatie tussen twee mensen, maar meer in de betekenis waarin ook klassieke filosofen als Aristoteles al over haar spraken: vriendschap als betrokkenheid bij de wereld, als uiting van gemeenschapszin.