Paul Rosenmöller en de Arabische revolutie

Weerzien in vrijheid

IKON

Paul Rosenmöller en de Arabische revolutie

Weerzien in vrijheid

IKON

Paul Rosenmöller volgt het spoor van de revolutie die begin 2011 als een veenbrand door de Arabische wereld trok. Hij bezoekt landen waar een massale volksopstand leidt tot de val van de dictator, maar ook plekken waar de revolutie nog voortwoedt. Van Tunesië tot Jemen en van Bahrein tot Libanon, waar de strijd in Syrië zijn schaduw vooruit werpt. Wat zijn de gevolgen van de Arabische revolutie? Wat betekent dit voor de vrijheid van het volk? En wat voor rol speelt afkomst, geloof of geslacht als het stof van de strijd is neergedaald? Rosenmöller praat hierover met moedige vrouwen en strijders, met rigide machthebbers en minderheden en met winnaars en verliezers in een snel veranderende Arabische wereld.