De Donderdag Documentaire

Robert, Mary en Katrina

Human

De Donderdag Documentaire

Robert, Mary en Katrina

Human

Hij zei: 'We hebben misschien een ladder nodig', en ik zei: 'Waarom'. Mary. Deze storm heeft de neiging dit land te splijten. Robert. Robert en Mary bevinden zich in een opvangcentrum 80 mijl ten noorden van New Orleans. Ze besloten in hun huis te blijven samen met hun dochter, haar zoons en hun drie kleine baby's. Wat er gebeurde vertellen ze in een weergaloze samenspraak, in één shot recht in de lens. Door hun minutieuze en persoonlijke observaties wordt de nachtmerrie die orkaan Katrina veroorzaakte haast voelbaar. De belevenissen zijn tragisch, ontroerend en grappig. De twee vullen elkaar aan en geven elkaar ruimte. Op zoek naar de toon om het drama weer te geven spelen ze elkaar de juiste woorden toe. Dat levert, naast het verhaal van de ingrijpende gevolgen van de orkaan, een portret op van een bijzonder paar dat na ruim 50 jaar huwelijk geheel met elkaar verstrengeld is. Een klein verhaal, een grote storm.