De Donderdag Documentaire

Gevangen in het huwelijk

Joodse Omroep

De Donderdag Documentaire

Gevangen in het huwelijk

Joodse Omroep

Het zal je maar gebeuren: niet langer getrouwd willen zijn, maar evenmin kunnen scheiden. In het jodendom is echtscheiding altijd legaal geweest, maar is desondanks problematisch. Een scheiding na een joods huwelijk kan alleen plaatsvinden als de man niet langer met zijn vrouw - zijn bezit - wil samenzijn. Jaarlijks kampen veel joodse vrouwen met een echtgenoot die hen geen scheidingspapier - get - wil geven. Deze vrouwen, agoenot geheten, blijven als het ware gevangen in hun huwelijk en kunnen ook niet meer opnieuw trouwen. In Israël leidde deze film over agoenot tot veel commotie.