Holland Doc Radio

VPRO

Holland Doc Radio

VPRO

Documentaireprogramma. Grafstenen Tijdperk (1/4). Sinds enige tijd een nieuwe trend in het begrafeniswezen; plaatste men tot nu toe nog wel eens een foto van de overledene op de grafstenen, nu is het mogelijk geworden de overledene ook te horen. Dat gaat als volgt in z'n werk. Op de zerk komt een klein ornament waarin zich een luidspreker bevindt. Achterop de steen, onzichtbaar voor de toeschouwer, is kleine apparatuur ingebouwd met zonnepaneel. Zodra men het graf op minder dan drie meter nadert komt de stem van de overledene uit het graf gedurende ongeveer 30 seconden. Vaak met onderliggende muziek.