De Spaanse Griep

De Spaanse Griep

VPRO

De Spaanse Griep

De Spaanse Griep

VPRO

"Hoogeveen, 22 november. De Spaanse griep woedt hier en in de omtrek in steeds heviger mate. Het aantal sterfgevallen neemt onrustbarend toe. In de jaren dat de zo gevreesde cholera-epidemieën voorkwamen vielen niet zoveel slachtoffers als thans. In een gezin stierven twee volwassen zoons, in een andere twee zoons en een dochter terwijl in beide gezinnen nog meer huisgenoten ziek liggen. In het gehucht Stuifzand overleden zondag 4 personen. Het is een angstige tijd." Hoogeveensche Courant, 23 november 1918.