De onverwachte vondst

Klaplong door popconcerten en carboosters

VPRO

De onverwachte vondst

Klaplong door popconcerten en carboosters

VPRO

In de wereld van de wetenschap, de kunst en de techniek worden soms onverwachte ontdekkingen gedaan. De vondst van Viagra, LSD, rubber, röntgenstralen, de abstracte kunst van Kandinsky, zijn voorbeelden van 'toevallige' vondsten.

Maar eigenlijk is er niet echt sprake van toeval: kennis en scherpzinnigheid van de onderzoeker zijn noodzakelijk om ogenschijnlijk onbelangrijke gegevens met elkaar in verband te brengen. Deze vorm van ontdekken wordt ook wel serendipiteit genoemd.

Programmamaakster Marije Schuurman Hess, van Radiomakers Desmet, raakte gegrepen door de houding die je als onderzoeker moet hebben om een serendipiteuse vondst te kunnen doen: oogkleppen af, ook eens buiten je vakgebied rondkijken, een speelse, onafhankelijke geest hebben.

De maakster vond via internet een recent geval van serendipiteit. De Vlaamse longspecialist professor Marc Noppen ontdekte een verband tussen harde muziek en een klaplong. Het viel de longarts op dat twee van zijn patiënten op een popconcert waren, toen zij de klaplong kregen. Een derde stond op een studentenfeest en een vierde zat op het moment van de klaplong in een auto met super-geluidsboxen (boomcar).

In deze documentaire de reconstructie van een vondst.