De leerplichtambtenaar

VPRO

De leerplichtambtenaar

VPRO

Een portret van leerplichtambtenaar Gerard Houtepen. In de gemeente Tilburg is Houtepen belast met het toezicht houden op de naleving van de leerplichtwet.

De leerplichtambtenaar heeft tot taak hulp te verlenen aan jongeren, ouders/verzorgers en scholen indien een jongere door (dreigend) schoolverzuim in zijn vorming en ontplooiing wordt belemmerd en wanneer er sprake is van problematisch gedrag.

RVU-programmamaker Louis Bogaers volgt Gerard Houtepen tijdens zijn werkzaamheden op diverse scholen en ook op het gemeentehuis waar hij ouders en leerlingen ontvangt.