Tegenlicht

Jong in... België

VPRO

Tegenlicht

Jong in... België

VPRO

Serie reportages waarin jonge mensen vanuit verschillende plekken op de wereld vertellen wat hun dromen zijn, maar ook waar zij zich boos over maken of waar zij bang voor zijn. Verkeert Wallonië in staat van ontbinding of loopt het juist voorop? Honderd jaar geleden zochten honderdduizenden straatarme Vlamingen werk in het florerende geïndustrialiseerde Wallonië, waar zij een nieuw leven opbouwden. Nu is Wallonië een achtergestelde regio die de aansluiting bij de moderne tijd lijkt te missen. Het welvarende Vlaanderen beschouwt Wallonië meer en meer als rem op de eigen economische ontwikkeling. Bij de maandenlange formatie van een nieuw Belgisch kabinet speelde de discussie over de wenselijkheid van het voortbestaan van de staat België een belangrijke rol. De nieuwe minister-president Leterme liet zich ontvallen dat België geen toegevoegde waarde had en sloot zich daarmee aan bij de groeiende groep Vlamingen die niet langer willen betalen voor een straatarm Wallonië. De jeugdwerkeloosheid in Wallonië, met name in de oude mijnstreken rond Charleroi, Luik en de Borinage, ligt rond de dertig procent en inmiddels groeit er een derde generatie werkelozen op. Hoe worden jongeren in Wallonië beïnvloed door deze miserabele omstandigheden en hoe zien zij hun toekomst? Tegenlicht vroeg een tweetal jonge filmmakers met Waalse roots op zoek te gaan naar de antwoorden van jongeren zelf. Regisseur Eve Duchemin neemt ons mee naar het westelijk deel van Wallonië, Charleroi, waar de werkloze Colin met zijn moeder in een groot vervallen huis woont en zijn dagen slijt met het schrijven van rapteksten samen met zijn vrienden. Regisseur Sonia Pastecchia gaat terug naar haar geboortestreek bij Luik. Zij is dochter van Italiaanse migranten die ooit in groten getale geronseld werden om in de mijnen van Wallonië te komen werken. Samen met kinderen uit het Luik van nu schetst Pastecchia een beeld van hun toekomst.