Tegenlicht

Crime Scene Afghanistan

VPRO

Tegenlicht

Crime Scene Afghanistan

VPRO

Na de val van de Taliban en de installatie van de nieuwe regering werd de VN gevraagd een missie op te zetten die de ontwikkelingshulp van de internationale gemeenschap zou moeten gaan coördineren en zou moeten gaan helpen bij de opbouw van de nieuwe Afghaanse regering en het ambtenarenapparaat. De Verenigde Naties vindt dat één van de meest belangrijke elementen, bij de poging om te komen tot nation-building, het helpen opbouwen van vrije en onafhankelijke media in Afghanistan is. Daarom kiest de VN voor de ondersteuning van de opbouw van de Nationale tv-/radionetwerken in het hele land. De structuur van deze organisaties is niet meer van deze tijd en het zijn vooral door de staat gedomineerde instituties. Deze documentaire gaat over het werk en het dagelijks leven van een buitenlandse hulpverlener, werkzaam voor de VN als tv-producer in Kabul. Centraal in deze documentaire staat een groep jonge Afghaanse tv-producer en hun, door de VN toegewezen, opleider, die hen probeert te helpen bij het maken van betere tv-programma's. De film gaat ook over hoe een groep mensen een gesteld doel kan bereiken terwijl zij tegelijkertijd bloot staan aan intimidatie door de autoriteiten, criminele bendes en mensen met contacten in de hogere kringen. Bij elke aflevering die zij produceren en uitzenden lopen zij tegen deze problemen aan.