Napraatsessie

Toekomst kijken

VPRO, NTR

Napraatsessie

Toekomst kijken

VPRO, NTR

Dit fragment is onderdeel van

Labyrint

'De mens heeft een zeer narcistisch beeld van zichzelf als belangrijkste wezen, maar andere schepsels zijn misschien wel veel belangrijker dan wij'. Aan het woord is George Dyson, wetenschapshistoricus, die in de toekomst voorziet dat computers belangrijker worden dan mensen. Het begon allemaal met de Britse wiskundige Alan Turing. Hij stond in 1937 met zijn artikel On computable numbers aan de wieg van de computer. Hij beschreef hierin het principe van een machine die elk vraagstuk zou moeten kunnen oplossen, de Turing Machine. Vanwege zijn honderdste geboortejaar staat Labyrint stil bij Turings ontdekking en duidt professor Paul Klint van het Centrum voor Wiskunde en Informatica het belang hiervan voor wetenschap en samenleving. Turing voorspelde toen al dat de computer binnen veertig jaar in elk huishouden zou zijn doorgedrongen. Vooruitkijkend met Turing in het achterhoofd, is de vraag welke rol de computer over veertig jaar in onze samenleving gaat spelen. Samen met Frank van Harmelen, hoogleraar Artificiële Intelligentie aan de Vrije Universiteit, gaan we toekomst kijken. Hij ontmoet wetenschapshistoricus George Dyson, informaticus Luc Steels en onderzoeker Francois Pachet. En eigenlijk staat in al hun onderzoeken telkens één vraag centraal: zal de computer uiteindelijk autonoom, los van de mens kunnen functioneren? De contouren van de toekomst zijn al zichtbaar in cloud computing. En bij robots, die elkaar taal leren, blijken evolutionaire principes net zo belangrijk als bij ons mensen. Maar ook in het domein van de creativiteit, een nog altijd puur menselijke eigenschap is de computer inmiddels zover ontwikkeld dat zij zonder programma samen met de mens muziek kan maken. In Labyrint worden de contouren geschetst over de rol en betekenis van computers over veertig jaar. Met wetenschappers die, in de geest van Alan Turing, zoeken naar de ultieme mogelijkheden van een machine.