Holland Doc Radio

NTR, VPRO

Holland Doc Radio

NTR, VPRO

Documentaireprogramma. -Het geluid van Oerol. Het begon klein met een stel straatartisten in Midsland, naar het voorbeeld van het Festival of Fools. Het was het idee van twee kroegbazen: Joop Mulder en Piet Huisman. Ze hadden toen geen idee dat hun Oerol in dertig jaar zou uitgroeien tot een wereldberoemd Terschellings theaterfestival. Een heel eiland als podium voor eigenzinnig locatietheater: op het strand, in het bos, in de duinen, in de Waddenzee. Zonder weerstanden is het nooit gegaan in die drie decennia. De festivaldirectie moest eerst door de nodige argwaan heen van de Terschellingers zelf. Daarna werd het strijden om subsidies en dat gaat door tot de dag van vandaag. De komende dertigste editie heeft als thema Het Geluid van het Eiland en gaat 17 juni van start. Jeroen Wielaert maakte een documentaire over de ziel van het festival, met het geluid van Oerol. -De opkomst van de kastelozen. Vorig jaar braken in het dorp Mirchpur, in de deelstaat Haryana, gevechten uit tussen de hogere kasten en de Dalits of kastelozen. Daarbij werden twee Dalits in brand gestoken en tientallen huizen vernield. Sindsdien is er politiebewaking. Het is maar een van de vele voorbeelden van geweld tegen Dalits in India. Formeel is het kastenstelsel al lang afgeschaft, maar vooral in de dorpen en op het plattenland worden Dalits nog steeds als onrein beschouwd en worden ze uitgestoten door de hogere kasten. Of zelfs aangevallen als ze te dicht bij de heiligdommen van de hogere kasten in de buurt komen. Maar de Dalits weren zich, ze proberen zich meer en meer te bevrijden uit het eeuwenoude kastenstelsel. Correspondente Wilma van der Maten zocht de Dalits op.