Godsdienstvrijheid - God in de lage landen

09-12-2012

EO

Godsdienstvrijheid - God in de lage landen

09-12-2012

EO

Over de vastlegging van godsdienstvrijheid in grondwet. Tegelijkertijd wordt de scheiding tussen kerk en staat concreet gemaakt. Ondertussen vindt een herindeling plaats in de hiërarchie van bisschoppen.

Dit fragment is onderdeel van

God in de Lage Landen

Ernst Daniël Smid vertelt, met de originele grondwet in zijn handen, hoe dit stuk papier de geschiedenis van protestanten en katholieken in de Lage Landen een draai gaf.