NCRV Dokument: Tussen ouders en kinderen

Uit alle macht.

NCRV

NCRV Dokument: Tussen ouders en kinderen

Uit alle macht.

NCRV

Monique's kinderen staan onder toezicht van de gezinsvoogd. De voogd wil extra hulpverlening voor het gezin, maar Monique is hier fel op tegen.