Profiel

Stine Jensen

KRO

Profiel

Stine Jensen

KRO

Filosofe Stine Jensen staat centraal. Zij schrijft voor de Maand van de Filosofie in april het essay Echte vrienden. Het essay is een persoonlijke, verhalende verkenning van de term intiem kapitaal. Daaronder valt bijvoorbeeld je relatie, je lichaam en dat wat normaliter alleen echte vrienden van je weten. Wat behoort tot haar privédomein en wat tot haar profiel? De verkenning van Stine Jensen in beeld. Jensen bedacht de term intiem kapitaal in navolging van de Franse socioloog Pierre Bourdieu, die verschillende soorten kapitaal onderscheidde (zoals economisch en sociaal kapitaal) waarmee men in het politieke, culturele en wetenschappelijke veld macht en invloed kan verwerven. Zij voegt daar intiem kapitaal aan toe, waaronder ze alles wat betrekking heeft op waardevolle persoonlijke informatie verstaat. Het is informatie waarvan je wilt dat die niet voor iedereen openbaar beschikbaar is. Ze onderscheidt drie domeinen, social media (Facebook e.d.), journalistiek en overheid, waarin het draait om de vragen: waarom delen we intiem kapitaal, waarom jagen we erop en hoe vindt de handel erin plaats? Stine Jensen: 'De verschuivende grenzen tussen privé en publiek zijn niet een abstract gegeven, maar een realiteit in mijn leven. Dat maakt dit essay tot een persoonlijke, verhalende verkenning.' Jensens zoektocht voert onder meer langs filosofen, vrienden, net-niet-echte vrienden en vriendjes, om uit te komen op vertrouwen. Ze constateert een afnemend vertrouwen: in vrienden, in journalisten en in de overheid. In dat afnemende vertrouwen zit volgens haar misschien wel de sleutel tot het begrijpen van onze veranderende omgang met intimiteit. Want waarop is intimiteit anders gestoeld, dan op vertrouwen?