Context, verdieping en relevantie voor de documentaireliefhebber

Ambities en doelstellingen

Voor alle omroepen
Documentaire is een belangrijk speerpunt van de publieke omroep2Doc.nl is het omroepbrede online platform voor documentairefilms van de publieke omroep dat zich primair richt op documentaires zoals uitgezonden in 2Doc. 

De plussite 2doc.nl versterkt het merk 2Doc en complementeert het rijke aanbod van kwalitatief hoogstaande documentaires van de NPO. Het platform gidst naar actuele documentaires en het rijke archief van de publieke omroep. Al deze documentaires worden in beeld en tekst voorzien van context, wat zorgt voor de door de publieke omroep gewenste verrijking en verdieping. Ze worden bovendien geïndexeerd en getagd, zodat gemakkelijk kruisverwijzingen worden gemaakt en fragmenten kunnen worden gezocht en bekeken.

Op deze manier versterkt 2doc.nl niet alleen het merk 2Doc, maar ook npo.nl. Met doorverwijzingen naar 2doc.nl verbreedt npo.nl haar gidsende functie. 

Doel:
2Doc.nl heeft als doel het genre documentairefilm meer onder de aandacht te brengen bij het publiek en bij te dragen aan een bredere maatschappelijke discussie en betrokkenheid bij de onderwerpen van de documentaires. Daarnaast speelt 2Doc.nl in op de groeiende behoefte aan online kijken en communicatie via sociale media om op die manier een jongere doelgroep aan te spreken.

Ambities:

  • Gidsen naar het actuele, omroepbrede documentaireaanbod van 2Doc.
  • Context creëren: Aansluiten en verdiepen op meest bijzondere 2Doc’s, d.m.v. longreads, Regisseur aan de Keukentafel, interviews in verschillende vormen, Twitter­verslagen, etc. Daarnaast is het platform een plek voor nieuws en informatie rondom alles dat met documentaire te maken heeft en is daarom dé plek voor documentaireliefhebbers.
  • Ontsluiting archief: Het rijke documentaire-archief van de NPO wordt op een actieve manier ontsloten door het archief te verbinden aan nieuw uit te zenden documentaires en actuele gebeurtenissen (d.m.v. afspeellijsten op maker, locatie, thema).
  • Nieuws en informatie bieden: het platform is een plek voor nieuws en informatie rondom alles dat met documentaire te maken heeft en is daarom dé plek voor documentaireliefhebbers.

Doelgroep:
In toenemende mate verschuift het kijkgedrag van met name jongeren van integraal televisiekijken naar online. 2Doc.nl speelt hierop in door een rijke online omgeving te creëren. Hier kunnen de 2Docs bekeken worden op een moment dat het de kijker uitkomt. Door extra in te zetten op communicatie via sociale media bereiken wij juist deze doelgroep. Daarnaast bieden wij de trouwe televisiekijkers, die meer op de traditionele manier integraal kijken, een plek waar zij de context en verdieping vinden waarnaar zij op zoek zijn. Hiermee bedient 2Doc.nl de documentaireliefhebber, de kritische verdiepingszoekers, jongeren en online kijkers.

Rol in de sector:
2Doc.nl is de enige plek binnen de publieke omroep waar extra informatie, context en verdieping geboden wordt rondom het genre documentairefilm. Daarmee is het dé plek waar de documentairesector en de liefhebber bij elkaar komen.

Context creatie

2Doc.nl geeft uitgebreide context bij de documentairefilms die door de publieke omroep worden uitgezonden.

Wij gaan er van uit dat onze bezoekers in eerste instantie op de website komen omdat zij een documentaire wil bekijken. Dit kan zijn omdat zij de uitzending op het open net gemist hebben of omdat zij zelf de vrijheid willen hebben om een documentaire te kijken op het moment dat het hen uitkomt. Deze laatste edities lichten wij groot uit op de voorpagina. Vervolgens bieden we achtergrondinformatie en longreads, interviews met makers en playlists van relevante films uit het archief en de mogelijkheid om online discussies via sociale media te voeren of te volgen.

1. Meer informatie en longreads
Omroepen geven vaak zeer bondige beschrijvingen bij de documentaires die worden uitgezonden. 2Doc.nl streeft ernaar zoveel mogelijk 2Docs te voorzien van uitgebreidere achtergrond- en contextinformatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het onderwerp, de aanleiding voor uitzending of over de regisseur. Er is ruimte voor journalistieke, inhoudelijke verdieping, in de vorm van long­ en short­reads die soms zijn geschreven door gast­auteurs, soms door de 2doc.nl redactie en zullen er links geplaatst worden naar interviews met de maker of informatie elders op internet die in deze context kunnen bieden. 

Bij documentaires over belangrijke thema’s maakt de redactie op deze manier dossiers, die blijvend van waarde zijn. Dergelijke dossiers zijn als geheel, maar ook de afzonderlijke tekst en video content, goed deelbaar op sociale netwerken.

Voorbeelden

Voorbeeld 1:
Bij 'Onder de oppervlakte' geven wij een korte historische context waarin de oorsprong van het conflict tussen Nederland en België rondom de Westerschelde wordt uitgelegd. Daarnaast verwijzen wij naar een radiointerview met de regisseur en naar een overzicht van de chronologische gebeurtenissen in de besluitvorming van het onder water zetten van de Hedwigepolder.

Voorbeeld 2:
De controversiële Oostenrijkse regisseur Ulrich Seidl kwam vorig jaar met de nieuwe documentaire Im Keller, die in januari is uitgezonden in 2Doc. Over Seidl hebben wij een longread gemaakt over het leven en het werk van deze regisseur aangevuld met interviews met andere makers en filmcritici en met Ulrich Seidl zelf.

2. Interviewprogramma’s
NPO Doc heeft de afgelopen jaren verschillende interviewprogramma’s gemaakt ter verdieping van de uitgezonden documentaires.

2Doc.nl wil graag de volgende twee programma’s blijven maken omdat deze al primair gericht waren op de 2Docs. De overige programma’s blijven beschikbaar in het archief en zullen wij uitlichten wanneer dat relevant is.

Waar we graag mee doorgaan

Regisseur aan de Keukentafel:
Interviewprogramma waarin de presentator een regisseur interviewt over diens documentaire. De gesprekken vinden plaats bij de regisseur thuis aan de keukentafel.

Voorbeeld:
Chris Kijne spreekt naar aanleiding van de documentaire 'Satudarah – One Blood' met de makers Joost van der Valk en Mags Gavan over de manier waarop zij als regisseurs in de wereld van Satudarah hebben kunnen binnendringen.

Facts & figures:
Er zijn inmiddels 72 afleveringen gemaakt door NPO Doc en er zijn 12 afleveringen opgenomen tijdens IDFA 2015 waarvan een deel voor documentaires die nog uitgezonden worden.

X jaar na dato:
Chris Kijne interviewt regisseurs en hoofdpersonen van documentaires van een aantal jaren geleden over hoe de documentaire tot stand kwam en wat er sindsdien is gebeurd. De gesprekken vinden plaats op een locatie die verband houdt met de documentaire. Met dit programma worden oudere documentaires opnieuw onder de aandacht gebracht.

Voorbeeld:
Chris Kijne spreekt naar aanleiding van de documentaire 'Valentijn' met Valentijn de Hingh en regisseur Hetty Nietsch over de geslachtsoperatie die Valentijn na de documentaire heeft ondergaan en wat dit voor haar betekend heeft.

Facts & figures:
NPO Doc heeft in de afgelopen twee jaar 19 afleveringen gemaakt. Alle afleveringen en de bijbehorende documentaires zijn hier te bekijken.

3. Ontsluiting archief
De NPO beschikt over een rijk archief met recente en oudere documentaires die nog steeds relevant zijn. 2Doc.nl houdt dit archief bij en ontsluit het archief op een actieve manier zodat de juweeltjes opnieuw onder de aandacht gebracht worden. Op deze manier heeft 2Doc.nl een gidsende functie.

Manieren van ontsluiting

Nieuwe 2Docs
2Doc.nl verwijst bij nieuwe 2Docs naar de mooiste aansluitende documentaires uit het archief die een waardevolle aanvulling op deze films kunnen bieden.

Voorbeeld:
Op 23 februari wordt de 2Doc The Greatest Party on Earth uitgezonden over het Iran van de jaren ’70. Drie dagen later vinden in Iran parlementsverkiezingen plaats. Wij lichten daarom de mooiste documentaires over Iran in het archief uit. Daarnaast bieden wij actuele en relevante achtergrondinformatie en verwijzen wij naar online bronnen over de aanstaande verkiezingen.

Actualiteit
2Doc.nl kan waar nodig inspringen op de actualiteit door playlists te maken van relevante documentaires uit het archief. Ook wanneer de NPO of het nieuwe documentaire/cultuur-themakanaal een themaweek heeft sluit 2Doc.nl hierop aan.

Op documentairegebied is IDFA het hoogtepunt van het jaar, ook voor 2Doc.nl. In samenwerking met hen en het nieuw te vormen themakanaal wil 2Doc.nl in deze periode dan ook groots uitpakken en in aansluiting op de thema’s van het festival context bieden.

Lijstjes en de redactie tipt
De ervaring leert dat lijstjes, met name bij jongeren, geliefd zijn. Hier speelt 2Doc.nl op in door bijzondere documentaires uit het archief te bundelen. Daarnaast tippen wij regelmatig via sociale media de mooiste documentaires die het archief rijk is. Bovendien bieden deze speellijsten de mogelijkheid om nichegroepen doelgericht te bedienen. Daarnaast willen wij gastcuratoren documentaires laten kiezen over hun expertisegebied die vervolgens als themaweek worden aangeboden.

Voorbeelden van lijstjes:

Voorbeeld gastcurator:

Zelf zoeken
NPO Doc heeft een begin gemaakt met het vindbaar en doorzoekbaar maken van het archief op onder meer thema, maker en locatie. 2Doc.nl zal dit voortzetten door middel van het toevoegen van tags, het invullen van metadata en het maken van speellijsten.

Educatie
Documentaires zijn bij uitstek een geschikt middel om meer te leren over een specifiek onderwerp. Op termijn krijgt educatie dan ook een belangrijke plek op 2doc.nl. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bundels met gerelateerde documentaires of afspeellijsten met bijzondere (fragmenten uit) documentaires van alle verschillende omroepen, waarbij lesmateriaal wordt aangeboden. Een documentaire die binnenkort op NPO 2 wordt uitgezonden, kan een goede aanleiding zijn om een dergelijk educatie pakket te maken. Op deze manier maak je gebruik van de actualiteit om een groot thema aan te kaarten en het archief van de publieke omroep onder de aandacht te brengen bij een grote doelgroep. 2Doc.nl wil hiervoor intensief samenwerken met onder meer de NTR die al verschillende onderwijsinitiatieven begeleidt zoals bij Zapp Echt Gebeurd en VPRO Tegenlicht.

Voorbeeld:
N.a.v. ‘Ik ben Alice’ (Sander Burger, NCRV, 2015) een pakket over de toekomst van de zorg (met o.a. fragmenten uit ‘Ik ben Alice’, ‘De patiënt in de hoofdrol’ (vpro, 2014), en ‘De Zorgfabriek’ (Human, 2009)). Deze educatie pakketten kunnen actief aangeboden worden bij scholen, instellingen, musea, etc. Een goed voorbeeld van een soortgelijk, succesvol project is Tegenlicht

 

Coming Soon

In Coming Soon vindt de bezoeker een overzicht van aankomende 2Docs met teasers en previews van deze 2Docs. Dit is ook de plek waar bijvoorbeeld na IDFA wordt aangegeven welke IDFA-films in de toekomst zullen worden uitgezonden als 2Doc.

Coming soon is tevens het platform waar men kennismaakt met de 2Docs van morgen

De NPO werkt mee aan verschillende talentontwikkelingstrajecten voor jonge documentairemakers. Zo worden in 3Lab korte documentaires onder de titels Teledoc Campus en Filmlab uitgezonden. Wij zien de makers van deze documentaires als de 2Doc makers van morgen en vinden dat zij daarom ook een plek op 2Doc.nl verdienen.

2Doc.nl is te vinden op diverse documentairefestivals van hogescholen om jonge makers te scouten voor het onderdeel 2Docs van Morgen. Daarnaast krijgt de redactie wekelijks verzoeken van jonge makers die een documentaire gemaakt hebben die in eerste instantie niet in aanmerking komt voor uitzending op het open net. Dit kan zijn omdat de documentaires niet voldoen aan de eisen die voor 2Doc gesteld zijn vanwege de lengte of omdat deze nog niet het niveau hebben voor uitzending op het open net.

Tussen deze aanbiedingen zitten vaak goede en inhoudelijk sterke documentaires die het verdienen om door een groter publiek gezien te worden. In het Makers van Morgen -slot gaf npodoc.nl jonge documentairemakers een plek om hun documentaire aan te bieden en zichzelf te introduceren aan het publiek door middel van een geschreven interview. Het is gebleken dat zowel jonge als oude documentaireliefhebbers goed bereikt worden met deze Makers van morgen. Zo hebben onder meer Het Monster van Groep 3, Psychose en Een kleine verandering bij npodoc.nl online succes opgeleverd. 2Doc.nl wil deze plek voor jong talent daarom blijven bieden onder de naam 2Docs van Morgen. Daarnaast willen wij aan studenten Journalistiek de mogelijkheid bieden de interviews met deze jonge makers te schrijven en op die manier ook hen de mogelijkheid geven zich op dit vlak te ontwikkelen.

We hebben met de eindredacteur van het talentontwikkelingsslot 3Lab afgesproken om te fungeren als curator en hen te tippen als we talent ontdekken wiens documentaire een uitzending verdient op het open net.

Met de 2Docs van morgen kan 2Doc.nl bijdragen aan talentontwikkeling op documentairegebied in Nederland.

Online kijkcijfers genoemde voorbeelden:

Het monster van groep 3: 333.000 bezoekers
Psychose: 167.316 bezoekers
Een kleine verandering: 81.957 bezoekers

Nieuws

(Inter)nationaal documentairenieuws
2Doc.nl volgt het (inter)nationale nieuws op het gebied van documentaires op de voet en deelt dit met onze bezoekers. Internationale festivals, award-nominaties en toekenningen van fondsen komen voorbij  in de speciale nieuwssectie op de website. 2Doc.nl gebruikt het  uitgebreide netwerk van (medewerkers bij) de documentaireafdelingen van diverse omroepen en bundelen het relevante nieuws in deze sector. Deze sectie zal tevens fungeren als een plek voor ‘Het beste van het web’. Op deze manier attendeert 2Doc.nl de bezoeker bijvoorbeeld op interessante publicaties van andere media of interactieve (web)documentaires.

Livefeeds Twitter
Behalve nieuws op de site en links naar andere media, kan de bezoeker hier ook live Twitterfeeds van 2Doc.nl volgen.

2Doc.nl ten opzichte van NPODoc.nl

Waar npodoc.nl een verzameling was van documentaires, reisseries, journalistieke- en geschiedenisprogramma’s, richt 2Doc.nl zich uitsluitend op losstaande documentairefilms. Hiermee is het een unieke plek binnen de publieke omroep met een specifieke doelgroep. De bezoeker weet waarvoor hij naar de plussite komt en wordt in overeenstemming hiermee bediend.

2doc.nl beoogt de plek bij uitstek te zijn voor interactieve documentaires en andere innovatieve concepten op dit gebied. Hoewel het merendeel van de documentaires nog wordt gemaakt voor televisie, wordt er steeds meer en steeds succesvoller geëxperimenteerd met interactieve documentaires. Langzamerhand besteedt de publieke omroep meer aandacht aan dit soort vormen (denk aan de NTR-coproductie Jheronimus Bosch, IKON's Last Hijack en VPRO's Waarom Srebrenica moest vallen), maar ­naar onze smaak – nog lang niet genoeg. De nieuwe portal biedt bij uitstek de mogelijkheid hier verandering in te brengen. 2doc.nl zal verwijzen naar alle door de publieke omroep geproduceerde interactieve documentaires. Hoewel deze documentaires wellicht experimenteel van vorm zijn, sluiten zij naadloos aan bij bij het bestaande aanbod. Uiteraard staat hoogstaande kwaliteit voorop.

Door een einde te maken aan de versnippering zoals deze op npodoc.nl nog bestond, vindt de bezoeker makkelijker waarnaar hij of zij op zoek is; recente en oudere documentairefilms, context en documentaires van jong talent.

We bieden op de website alleen nog losstaande documentaires aan:

2Docs

Teledocs / Teledoc Campus

Interactieve documentaires

Kunstdocumentaires

Jeugddocumentaires

Radiodocumentaires

 

De volgende documentaireprogramma's zullen niet langer op 2Doc.nl geplaatst worden:

Documentaireprogramma’s:

Tegenlicht

Argos/Medialogica

Reisseries:

Onze man in Teheran

Grensland

Bloedbroeders

Het Groot-Brittannië van..

Aan de oevers van de Yanghtze

Interviewprogramma’s/ reportages:

Kijken in de ziel

Zembla

Geschiedenisseries:

Andere Tijden

Verborgen verleden

De ijzeren eeuw

Speeches

Wetenschapsseries:

De volmaakte mens

Focus

The Mind of the Universe

Korte series:

De slag om de klerewereld

Ambities voor de toekomst

Samenwerking
In de toekomst wil 2Doc.nl als een sterk, herkenbaar merk duidelijk aanwezig zijn in de internationale documentairewereld. Dat vertaalt zich ook in samenwerkingsvormen met andere professionele partijen in de sector (denk aan filmhuizen, documentairefestivals, etc.). Een samenwerking die niet beperkt moet zijn tot enkel het vertonen van een documentaire, maar juist wil uitgaan van wederzijds belang bij een uitgekiende publicitaire, maar vooral ook inhoudelijke strategie. 2doc.nl wil de samenwerking met onder meer het IDFA en Movies that Matter aangaan, maar ook met media partners als De Correspondent, Vice, Volkskrant ter promotie van de (Nederlandse) documentaire. Deze samenwerking kan verschillende vormen aannemen, zo kan er gedacht worden aan speciale rubrieken op de eigen 2Doc­website, een wekelijkse column met een documentairetip op De Correspondent of een inhoudelijk artikel over een 2Doc op VICE.

Door dit redactioneel onderhouden netwerk kunnen we snel een onderwerp breed laten leven en een discussie van alle kanten belichten. Deze samenwerkingsverbanden stellen ons bovendien in staat om nieuwe doelgroepen te bereiken. 

Publieksinteractie
2doc.nl gaat zowel online als offline de interactie met haar publiek aan. Voor de start van het nieuwe televisieseizoen willen wij een 2Doc­previewdag organiseren, waar de meest spraakmakende documentaires van het aankomende televisieseizoen, alvast te zien zijn. De dag, bijvoorbeeld georganiseerd op het Nederlands Film Festival of op het IDFA gekoppeld aan de Nederlandse competitie, is voor iedereen toegankelijk en zal worden opgeluisterd met discussies met de documentairemakers, hoofdpersonen en andere betrokkenen.

Ook maakt de redactie een verzameling van spraakmakende documentaires op de website en organiseert naar aanleiding van deze documentaires met regelmaat discussie avonden, naar voorbeeld van de Tegenlicht Meetups. De redactie benadert actief diverse documentairemakers om (online) beschikbaar te zijn, bijvoorbeeld via Twitter, vragen te beantwoorden tijdens en na vertoning van een documentaire.

Ook zullen er “mini­colleges” worden gegeven in de vorm van 100 (t)weetjes over een specifiek thema of onderwerp dat gekoppeld is aan een documentaire.

Communicatie

Samenwerking met alle omroepen
2Doc.nl is een plussite van en voor alle omroepen dus wij streven ernaar zo veel en zo goed mogelijk samen te werken met de omroepen. Naast het aanbod via de website streeft 2Doc.nl er naar om de contextproducties in samenwerking met alle omroepen in te tekenen bij het nieuw te vormen themakanaal voor cultuur en documentaires zodat we wederzijds optimaal gebruik kunnen maken van de expertise, ervaring en het opgebouwde reeds bestaande netwerk. Wij zijn van plan regelmatige sessies te houden met de eindredacteuren en communicatieafdelingen van alle omroepen om inzichtelijk te maken wat elke omroep op de rol voor uitzending heeft staan. Op die manier kunnen wij een omroepbreed aanbod van documentaires uitlichten.

Persberichten
Het nieuws en de eigen producties worden via persberichten gedeeld met andere partijen uit de media en documentairesector. Wanneer andere media de content van deze persberichtendelen komt de informatie bij een nog groter publiek terecht.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is een middel dat ons de kans geeft om wekelijks onze hoogtepunten op een rij te zetten voor onze volgers. Er wordt wekelijks een nieuwsbrief verzonden aan ruim 10.000 abonnees, waarvan circa 40­-45% deze ook daadwerkelijk opent. Wegens het vluchtige karakter van sociale media, missen onze volgers de updates op Facebook, Twitter en Instagram soms. Documentaireliefhebbers kunnen zich daarom ook abonneren op onze visueel aantrekkelijk ingerichte nieuwsbrief en zo wekelijks een duidelijk overzicht in hun mailbox ontvangen met het documentairenieuws van die periode.

Sociale media
2Doc.nl zet naast de traditionele kanalen ook sterk in op communicatie via social media. 

Uit onze statistieken blijkt dat social media een belangrijke aanjager in het bezoek van de huidige npodoc.nl website zijn. Documentaires krijgen door een actief social media beleid van de 2doc.nl redactie een tweede of derde leven, doordat deze actief onder de aandacht worden gebracht van de vele volgers op Facebook en Twitter. De redactie monitort verschillende social media kanalen tijdens en na uitzending van NPO documentaires en voorziet in op maat gemaakte verslagen van de impact die deze documentaires hebben in het publieke domein. Documentaires leveren immers bij uitstek voer voor discussie. De redactie van 2doc.nl zoekt die discussie actief op en houdt deze gaande met relevante achtergrondinformatie, zoals bijvoorbeeld het maken van biografieën van documentairemakers. Met deze inhoud werken zij toe naar de uitzending in 2Doc en zorgen zij na afloop dat specifieke deelvragen verder bediscussieerd worden. 

Hier is het bereik groot en worden pagina's veelvuldig gedeeld. Tips op sociale media zijn voor met name jongeren in grote mate doorslaggevend om films of documentaires te kijken.

De reeds opgebouwde achterban van volgers van NPO Doc nemen wij over onder de naam 2Doc.nl en breiden wij uit.

Relevante statistieken npodoc.nl/2Doc.nl 

De website wordt door ongeveer 100.000 bezoekers per maand bezocht. Er bestaat een gedeeltelijke overlap met de Facebook­bezoekers. Circa 30% van het bezoek komt via Facebook op de website terecht. Bijna de helft van de gebruikers bezoekt de website op een mobiel apparaat. De gemiddelde bezoekduur ligt bijzonder hoog, op bijna 7 minuten. 

Het dagbereik in 2015 lag op circa 7000­-8000 Facebook gebruikers. Dit bereik kent een duidelijke groei ten opzichte van 2014, toen het dagbereik zo’n 3000 gebruikers telde. Deze Facebookvolgers zijn jonger dan de gemiddelde kijker volgens SKO-­gegevens. De interesse leeft duidelijk wel onder die groep. Met name 25­ - 54 jarige vrouwen worden in hoge mate bereikt, waarin de jongste groep het best vertegenwoordigd is. De bereidheid van deze gebruikers om door te klikken, naar website of video of om het hele bericht te lezen of om te reageren is hoog, zo rond de 7%. Ter vergelijking, 1% van de gebruikers die interactie aangaat met de content is gebruikelijk op een social media­platform als Facebook. Een indicatie dat de redactie met sterk inhoudelijke content de gebruiker weet te verleiden naar meer informatie.

Facebook
Op Facebook worden ongeveer een à twee updates per dag geplaatst. Het aantal volgers stijgt nog steeds en zit op dit moment van schrijven op 22.482 volgers. Het grootste gedeelte van hen is tussen de 25-34 jaar.

Twitter
Net als op Facebook, groeit ook het aantal volgers op Twitter nog steeds. Momenteel worden er 18.868 volgers geteld. Op links in tweets wordt gemiddeld 81 keer per dag geklikt en de tweets worden gemiddeld 12 keer per dag geretweet.

Instagram
Het Instagram kanaal bestaat enkele maanden. Het aantal volgers is beduidend minder hoog dan dat op Facebook en Twitter, maar groeit gestaag. Momenteel zit het aantal volgers op 228. 2Doc.nl zet zich in om het bereik van dit medium te vergroten, in lijn met de groeiende deelnemersaantallen van Instagram.

Facts&figures:
Facebook
: 22.482 vind ik leuks
Twitter: 18.868 volgers
Nieuwsbrief: 10.023 abonnees
Instagram: 228 volgers

Disqus
Documentaires roepen vaak vragen op of lokken reacties uit. 2Doc.nl biedt bezoekers de kans om via sociale media te reageren, maar ook via de site. Onderaan de pagina van de desbetreffende documentaire kan de bezoeker discussies starten of vragen stellen. Op die manier biedt de redactie van 2Doc.nl ook de kans om te reageren aan mensen die niet actief (willen) zijn op sociale media.

Wij streven ernaar om in maart 2016 de overgang te maken van npodoc.nl naar 2Doc.nl.

Wat hebben we nodig

Om van 2Doc.nl een succes te maken zal een goede samenwerking met NPO 2 en NPO.nl noodzakelijk zijn. Daarom hopen wij dat er vanuit beide kanalen regelmatig verwezen zal worden naar de documentairesite 2Doc.nl. 

Wij willen het liefst bij NPO2 een standaard doorverwijzing tijdens of vlak na de uitzending en bij NPO.nl zou het mooi zijn als iemand die de documentaire aanklikt automatisch in de 2doc omgeving terecht komt. Via de andere NPO kanalen (Facebook, twitter, promo’s) zou het ook mooi zijn als er actief wordt doorverwezen. Want, 

Wij zien 2Doc.nl niet als concurrent van NPO.nl maar als een platform dat het digitale aanbod van de NPO versterkt en verbreedt juist door zich maar op 1 genre te richten. Bovendien is het genre documentaire een speerpunt van de NPO en laten jullie hiermee aan de sector zien dat de zichtbaarheid van documentaire als genre voor jullie ook een prioriteit is. Zeker nu de consument op zoveel andere manieren ons aanbod kan bekijken. Een nauwe samenwerking tussen NPO en 2doc.nl is in dan ook onontbeerlijk. 

2Doc.nl wil door de expertise die in huis is de ruimte krijgen om op het nieuw te vormen themakanaal met verdiepende producties in te tekenen. Hoe meer ruimte wij krijgen, hoe meer context biedende interviews we kunnen maken en hoe sterker zowel het merk 2Doc als het nieuwe digitale themakanaal wordt.