Context, verdieping en relevantie voor de documentaireliefhebber

Ambities en doelstellingen

Documentaire is een belangrijk speerpunt van de publieke omroep2Doc.nl is het omroepbrede online platform voor documentairefilms van de publieke omroep, dat zich primair richt op documentaires zoals uitgezonden in 2Doc. 

Doel:
2Doc.nl heeft als doel het genre documentairefilm meer onder de aandacht te brengen bij het publiek en bij te dragen aan een bredere maatschappelijke discussie en betrokkenheid bij de onderwerpen van de documentaires. Daarnaast speelt 2Doc.nl in op de groeiende behoefte aan online kijken en communicatie via sociale media om op die manier een jongere doelgroep aan te spreken.

Ambities:

  • Gidsen naar het actuele, omroepbrede documentaireaanbod van 2Doc.
  • Context creëren: Verdieping bij en aansluiting op de meest bijzondere 2Docs d.m.v. bijvoorbeeld Regisseur aan de Keukentafel, interviews in verschillende vormen en Twitter­verslagen.
  • Archief ontsluiten: Het rijke documentaire-archief van de NPO wordt op een actieve manier ontsloten door het archief te verbinden aan nieuw uit te zenden documentaires en actuele gebeurtenissen (d.m.v. afspeellijsten op maker, locatie, thema).
  • Nieuws en informatie bieden: het platform is een plek voor nieuws en informatie rondom alles dat met documentaire te maken heeft en is daarom dé plek voor documentaireliefhebbers.

Doelgroep:
In toenemende mate verschuift het kijkgedrag van met name jongeren van integraal televisiekijken naar online. Kijkers willen steeds vaker zelf bepalen wanneer ze documentaires kunnen zien. 2Doc.nl speelt hierop in door een rijke online omgeving te creëren waarmee documentaireliefhebbers, jongeren en online kijkers bediend worden.

Rol in de sector:
2Doc.nl is de enige plek binnen de publieke omroep waar extra informatie, context en verdieping geboden wordt rondom het genre documentairefilm. Daarmee is het dé plek waar de documentairesector en de liefhebber bij elkaar komen.

Context creatie

2Doc.nl geeft uitgebreide context bij de documentairefilms die door de publieke omroep worden uitgezonden.

Dit gebeurt door middel van:

1. Meer informatie over de films, makers en aanleiding

Voorbeeld 1:
Bij 'Onder de oppervlakte' geven wij een korte historische context waarin de oorsprong van het conflict tussen Nederland en België rondom de Westerschelde wordt uitgelegd. Daarnaast verwijzen wij naar een radiointerview met de regisseur en naar een overzicht van de chronologische gebeurtenissen in de besluitvorming van het onder water zetten van de Hedwigepolder.

Voorbeeld 2:
De controversiële Oostenrijkse regisseur Ulrich Seidl kwam vorig jaar met de nieuwe documentaire Im Keller, die in januari is uitgezonden in 2Doc. Over Seidl hebben wij een longread gemaakt over het leven en het werk van deze regisseur aangevuld met interviews met andere makers en filmcritici en met Ulrich Seidl zelf.

2. Interviewprogramma's

Regisseur aan de Keukentafel:
Interviewprogramma waarin de presentator een regisseur interviewt over diens documentaire. De gesprekken vinden plaats bij de regisseur thuis aan de keukentafel.

Voorbeeld:
Chris Kijne spreekt naar aanleiding van de documentaire 'Satudarah – One Blood' met de makers Joost van der Valk en Mags Gavan over de manier waarop zij als regisseurs in de wereld van Satudarah hebben kunnen binnendringen.

Facts & figures:
Er zijn inmiddels 72 afleveringen gemaakt door NPO Doc en er zijn 12 afleveringen opgenomen tijdens IDFA 2015 waarvan een deel voor documentaires die nog uitgezonden worden.

X jaar na dato:
Chris Kijne interviewt regisseurs en hoofdpersonen van documentaires van een aantal jaren geleden over hoe de documentaire tot stand kwam en wat er sindsdien is gebeurd. De gesprekken vinden plaats op een locatie die verband houdt met de documentaire. Met dit programma worden oudere documentaires opnieuw onder de aandacht gebracht.

Voorbeeld:
Chris Kijne spreekt naar aanleiding van de documentaire 'Valentijn' met Valentijn de Hingh en regisseur Hetty Nietsch over de geslachtsoperatie die Valentijn na de documentaire heeft ondergaan en wat dit voor haar betekend heeft.

Facts & figures:
NPO Doc heeft in de afgelopen twee jaar 19 afleveringen gemaakt. Alle afleveringen en de bijbehorende documentaires zijn hier te bekijken.

3. Ontsluiting archief

  • Koppelen van nieuwe 2Docs aan documentaires uit het archief

2Doc.nl verwijst bij nieuwe 2Docs naar de mooiste aansluitende documentaires uit het archief die een waardevolle aanvulling op deze films kunnen bieden.

Voorbeeld:
Op 23 februari wordt de 2Doc The Greatest Party on Earth uitgezonden over het Iran van de jaren ’70. Drie dagen later vinden in Iran parlementsverkiezingen plaats. Wij lichten daarom de mooiste documentaires over Iran in het archief uit. Daarnaast bieden wij actuele en relevante achtergrondinformatie en verwijzen wij naar online bronnen over de aanstaande verkiezingen.

  • Opnieuw relevant maken van documentaires uit het archief door deze te koppelen aan de actualiteit


 

  • Tippen van lijstjes en documentaires rond een thema door de redactie en gastcuratoren

Voorbeelden van lijstjes:

Voorbeeld gastcurator:

  • Verbeteren van de vindbaarheid en de doorzoekbaarheid van het archief

Coming Soon

In Coming Soon vindt de bezoeker een overzicht van aankomende 2Docs met teasers en previews. Het is tevens de plak waar de bezoeker kennismaakt met de 2Doc makers van morgen.

(Inter)nationaal documentairenieuws

2Doc.nl volgt het (inter)nationale nieuws op het gebied van documentaires op de voet en deelt dit met de bezoekers. Internationale festivals, award-nominaties en interessante artikelen  komen voorbij in de speciale nieuwssectie op de website.

Behalve nieuws op de site en links naar andere media, kan de bezoeker hier ook live Twitterfeeds van 2Doc.nl volgen.

2Doc.nl ten opzichte van NPODoc.nl

Waar npodoc.nl een verzameling was van documentaires, reisseries, journalistieke- en geschiedenisprogramma’s, richt 2Doc.nl zich uitsluitend op losstaande documentairefilms. Hiermee is het een unieke plek binnen de publieke omroep met een specifieke doelgroep. De bezoeker weet waarvoor hij naar de site komt en wordt in overeenstemming hiermee bediend.

Samenwerking met alle omroepen

2Doc.nl is een plussite van en voor alle omroepen dus wij streven ernaar zo veel en zo goed mogelijk samen te werken met de omroepen. Naast het aanbod via de website streeft 2Doc.nl er naar om de contextproducties in samenwerking met alle omroepen in te tekenen bij het nieuw te vormen themakanaal voor cultuur en documentaires.