Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden zo'n zes miljoen Joden vermoord. De littekens van de Jodenvervolging zijn tot op de dag van vandaag aanwezig. Verdiep je in de geschiedenis met deze indrukwekkende documentaires over de Holocaust en de nasleep ervan.

Aan de vooravond van de Holocaust

Documentaires zorgen ervoor dat herinneringen aan de slachtoffers van de Holocaust in leven worden gehouden, zoals in de archiefdocumentaire Three Minutes - A Lenghtening. Hierin onderzoekt filmmaker Bianca Stigter een drie minuten durende amateurfilm die is opgenomen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.

Het is het enige bewegende beeldmateriaal dat bekend is van de Joodse inwoners van het Poolse stadje Nasielsk. Wat vertellen de beelden over hen? Wat is er met hen gebeurd?

Door in te zoomen, te herhalen en minutieus details op beeld uit te zoeken, verandert deze bijna hypnotiserende detective in een filmisch monument.

Verhalen uit de werk- en concentratiekampen

In deze documentaires worden indringende getuigenissen van overlevenden en herinneringen  van familieleden aan slachtoffers gedeeld die tijdens de Holocaust de verschrikkingen in de concentratiekampen meemaakten.

De lange nasleep van de Holocaust

Bestaat er een rechtvaardige compensatie voor het leed van de Holocaust? De documentaire Reckonings toont een bijzondere reconstructie van onderhandelingen die plaatsvonden na afloop van de Tweede Wereldoorlog. En hoe gaan we om met de conservering van spullen uit een kamp als Auschwitz voor volgende generaties? Het geheim van Auschwitz brengt dit proces in beeld.

Duik in familiegeschiedenis

Tot op de dag van vandaag heeft de oorlog invloed op het leven van nabestaanden en overlevenden. Voor sommige filmmakers is dat een aanleiding om hun familiegeschiedenis te onderzoeken en vast te leggen.

Verder kijken over dit onderwerp?

Ontbreken er documentaires?

Laat het ons weten!

We werken onze documentairetips geregeld bij en kunnen de input van documentaireliefhebbers daarbij goed gebruiken. Stuur je tip naar redactie@2doc.nl en geef aan om welke kijktiplijst het gaat. Dank!