Heb je een documentaireplan voor NPO 2 of NPO 3? Lees hier welke omroepen je kunt benaderen en hoe de documentaire-redacties van deze omroepen zichzelf profileren.

BNNVARA

BNNVARA maakt maatschappelijk betrokken en journalistiek documentaires voor een breed publiek. We hebben speciale interesse voor onderwerpen waarin kijkers zich kunnen herkennen en hoofdpersonen waarmee ze zich kunnen identificeren. In de meeste gevallen is dat een Nederlands onderwerp of een Nederlandse hoofdpersoon. Ook documentaires die het maatschappelijk debat op gang brengen, belangrijke onderwerpen agenderen of jongerenthema’s belichten hebben onze bijzondere aandacht.

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: sjoerd.van.den.broek@bnnvara.nl

VPRO

SIGNATUUR VPRO 2DOC (INTERNATIONALE) COPRODUCTIES: 

Eigenzinnig, vrijzinnig, urgent en relevant in onderwerp, toon, vorm en makersschap.

VPRO documentaires zoeken letterlijk en figuurlijk de grenzen op en willen de wereld zowel duiden, tonen als laten ervaren. Kritisch en met open vizier, want het eindoordeel is uiteindelijk altijd aan de kijker. 

De films werpen een nieuw perspectief op Nederland en de wereld en bieden nuance en verdieping in het maatschappelijk debat. Ze vertellen via de lotgevallen en drijfveren van mensen iets over de grote vragen in de hedendaagse maatschappij. Eerder karakter gedreven dan onderwerp gedreven. Documentaires met een sterk verhaal en filmische kwaliteit, gemonteerd in het ritme van televisie. Vrijzinnigheid, innovatie, vormexperiment en strategische internationale co-productie zijn de prioriteit. Onze ambities:

  1. Het ontwikkelen van agenda-zettende impactfilms, voor prime time, met een meer journalistieke aanpak: Deze films hebben een Nederlands onderwerp, een hoger Human Interest-gehalte en spreken een relatief breder publiek aan. Denk aan Zwart als RoetWit is ook een kleur van Sunny Bergman of Alicia en Rotjochies van Maasja Ooms. Met deze films willen we niet alleen vanuit wit perspectief maar juist ook vanuit een divers perspectief het debat bepalen.
  2. Het ontwikkelen van een nieuw genre filmische documentaireseries.
    Het publiek kijkt steeds meer naar series. De komende jaren zal daarom meer op series met een hoog ‘doorkijkgehalte’ ingezet worden. Niet alleen voor lineaire TV, maar juist ook voor online. Het is de ambitie om 1 à 2 filmische series per jaar en 1 à 2 journalistieke series per jaar te ontwikkelen met een goede balans tussen buiten- en binnenshuis. Denk aan Stuk en Zaad van Karbaat, De Droevige Kampioen.
  3. Het stimuleren van de ontwikkeling van Nederlands en divers talent.
    We willen niet alleen plaats maken voor nieuwe en diverse makers maar ook jongere eindredacteuren de ruimte geven. Met hen werken we aan het ontwikkelen van korte films en webdocs en begeleiden we een eerste of tweede lange film. Denk aan Carrousel van Marina Meijer, Overtijd van Tessa Louise Pope en Drama Girl van Vincent Boy Kars.
  4. Ruimte blijven bieden voor Nederlands auteurschap, vorm, experiment en innovatie in vertelvormen. Denk aan White Cube van Renzo Martens, Stranger in Paradise van Guido Hendrikx, A Strange Love Affair with Ego van Ester Gould.
  5. Cultuuraanbod vanuit VPRO DNA/perspectief: We zien onze taak hier vooral om te gidsen, inspireren, de agenda zetten met nieuwe kunstenaars, schrijvers, muzikanten waarvan wij denken dat ze ontdekt moeten worden door een groter publiek. De films zijn geen klassieke portretten, maar blinken uit in vorm, toon, hebben een twist. Films als Mister Soul: A Story about Donny Hathaway van David Kleijwegt, The End of Fear van Barbara Visser, To Stay Alive, a method van Lieshout, van Brummelen en Hagers.
  6. Partner zijn in internationale, prestigieuze, vaak prijswinnende, festival films. Dit zijn altijd strategische co-producties: Om de concurrentie met streaming diensten aan te gaan, maar ook wederkerigheid te creëren zodat internationale partners ook in Nederlandse films investeren (The Hunt for Gaddafi’s Billions, Bellingcat: Truth in a Post-Truth World). Inmiddels wordt er met Nederlandse camera en geluid-mensen, editors en producenten gewerkt aan buitenlandse films (A Year of HopeHeartboundTanja Nijmeijer)Met de EBU wordt gewerkt aan het project the BIG 5, waarmee we binnen Europa, met Europese producenten, makers en omroepen Europese films willen financieren. Dit zijn filmische, journalistieke films over internationale onderwerpen die de headlines van de kranten wereldwijd gaan maken, of een journalistieke discussie op gang gaan brengen (bijv. The Hunt for Gaddafi’s Billions).

Hoofd Documentaire / Eindredactie 2Doc, series en Teledoc: Barbara Truyen
Eindredactie 2Doc en series: Hans Simonse

Eindredactie shorts en webdocs: Karen van Dijk
Eindredactie Teledoc Campus en algemene redactie: Petra Vermeulen, 

Senior producer: Brigit Dopheide
Productie-assistent: Malou Wagenmaker

Contactgegevens:
VPRO Documentaire, Postbus 11, 1200 JC Hilversum, 088-2058 911/ e-mailadres docs@vpro.nl
t.a.v. P. Vermeulen: voor vragen, reacties en voorstellen voor 2Doc-documentaires (max. één A4

HUMAN

Hoe worden we een beter mens? Hoe worden we een betere samenleving? Human onderscheidt zich met voornamelijk in Nederland spelende actueel-urgente documentaires, gericht op persoonlijke en maatschappelijke impact. Daarbij richt Human als apirant-omroep zich naast documentaires voor 2Doc zich in het bijzonder op de ontwikkeling van verhalende documentaire-series en webdocs.

In de documentaires van Human zien we hoe in het alledaagse leven mensen de onzekerheden van het bestaan te lijf gaan. Weerbaar en veerkrachtig proberen zij vorm te geven aan hun deelname aan de samenleving. Mensen die geconfronteerd worden met persoonlijke en maatschappelijke dilemma’s. Veelal gaat het om burgers die actief participeren in de samenleving en daarvoor het nodige moeten overwinnen. Gekozen wordt voor arena’s waarin de kernwaarden van Human onder spanning staan: zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, tolerantie, empathie, rechtvaardigheid en levenskunst. In de meeste gevallen worden deze processen over een lange periode gevolgd. In toenemende mate concentreert Human zich op een beperkt aantal overkoepelende thema’s zoals sociale armoede, actief burgerschap, menswaardige zorg, identiteit.

Een crossmediale aanpak inclusief een impactstrategie maakt onderdeel uit van ieder project. Human is een netwerkorganisatie en maakt in belangrijke mate gebruik van de kennis, die in het humanistische en daarmee verwante maatschappelijke netwerk voorhanden is. De vertoningen, debatten en onderwijsprojecten die na uitzending worden georganiseerd, zorgen voor een aantoonbare versterking van de maatschappelijke impact. De crossmediale strategie wordt ontwikkeld in samenwerking met Humans online-redactie.

“Verhalen zijn in staat ons deelgenoot te maken van ervaringen die doorgaans, letterlijk en figuurlijk, ver van ons bed liggen. We raken betrokken bij de personages door met ze mee te leven, maar kunnen tegelijkertijd, belangeloos als we zijn, zonder vooringenomenheid naar hen kijken. En omdat er ook geen druk tot handelen is - het is immers maar een verhaal - kunnen we als toeschouwers de tijd nemen om te reflecteren op de omstandigheden en de emoties die worden opgeroepen. Verhalen appelleren tegelijkertijd aan onze empathie én aan onze distantie. Ze geven ons volop de gelegenheid onze morele percepties te 'oefenen'. Zo dragen verhalen bij aan het verwerven van inzicht en zelfkennis.” - Martha Nussbaum

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: pers@human.nl

EO

De drie onderscheiden documentairelabels van de EO streven naar de hoogst mogelijke cinematografische kwaliteit voor urgente en relevante verhalen, die mensen in beweging brengen.

EO-docs zoekt haar onderwerpen in een 3-tal velden: mensen in nood, duurzaamheid/milieu en geloof/geloofsgenoten. De onderwerpen worden benaderd vanuit een ‘dichtbij mensen’ perspectief waarbij het onderwerp “bevraagd/onderzocht” wordt op christelijke thema’s als (naasten-)liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid.

IKONdocs wil bruggen bouwen tussen christenen, mensen met andere religies en niet-gelovigen met creatieve documentaires over hedendaagse sociale en morele kwesties. IKONdocs films analyseren en stellen vragen bij ontwikkelingen op het gebied van culturele en religieuze diversiteit, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, en morele implicaties van technische ontwikkelingen.

Jdoc focust op het Jodendom in de breedste zin: cultureel, historisch en religieus. Rode draad daarbij vormt de bijdrage van Joden aan de ontwikkeling van de samenleving.

NTR

De NTR heeft een lange traditie op het gebied van documentaires met een specialisatie in kunstdocumentaires en auteursdocumentaires over maatschappelijke thema’s. Daarnaast ontwikkelen wij innovatieve en interactieve kunstdocumentaires. De pijlers van de NTR zijn: informatie (journalistiek), cultuur, jeugd, educatie (wetenschap en geschiedenis) en diversiteit. Die vertalen zich in binnen de documentaires in de volgende titels:

Het Uur van de Wolf

Al sinds 1995 vaste titel voor kunstdocumentaires. Van de 22 uitzendingen per jaar zijn 12 Nederlandse coproducties met de focus op Nederlandse kunstenaars en daarnaast buitenlandse aankopen over internationale kopstukken uit elke denkbare kunstdiscipline. De nadruk ligt daarbij op de kunstenaar, niet op de kunst zelf. Denk aan titels als VogelparadijsJanine en Dancer. Ook is er ruimte voor andere vormen zoals de cinematografische essay zoals Instant Dreams.

2Doc, themadocumentaires en series op NPO2

Per jaar gemiddeld vier auteursdocumentaires (De keuze van mijn vader) en incidenteel urgente films over actuele maatschappelijke thema’s (Levenseindekliniek, Moederliefde) en series (Het Nieuwe Rijksmuseum).

3Doc

Muziekdocumentaires voor een jonger publiek en eigentijdse documentaires over actuele maatschappelijke thema’s (bv. VleesverlangenOasis – Supersonic).

Daarnaast participeren we in samenwerkingsverbanden tussen fondsen en omroepen zoals:

Teledoc

Lange maatschappelijke documentaires voor een breed publiek. (0,03 seconde, Satudarah – One Blood, Naziha’s Lente, Garage 2.0)

Teledoc Campus

Korte documentaires door talentvolle jonge makers met ruimte voor experiment (Sinterklaas bestaat, Een film ofzo, De spelende mens)

Kids & docs

Jeugddocumentaires in het kader van het gelijknamige project (Ninnoc).

Interactieve documentaires en innovatieve online projecten

Naast televisie richten we ons online op interactieve documentaires. De eerste twee gingen over Jheronimus Bosch (https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/) en Escher (https://escher.ntr.nl/nl/ ).

Ook andere innovatie van het genre vinden we belangrijk. Dat heeft zich de afgelopen jaren vertaald in diverse online projecten zoals de animatieserie Nettiquette en een online challenge en een aftertalk bij Vleesverlangen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden van webdocumentaires.

Op Teledoc na, reserveren we bij alle titels ruimte voor nieuw talent in verschillende stadia van hun ontwikkeling. Heb je een mooi plan waarvan je denkt dat het bij de NTR past?

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: oscar.van.der.kroon@ntr.nl.

AVROTROS

AVROTROS is een onafhankelijke en maatschappelijk betrokken omroep die Nederland verrijkt en verbindt. AVROTROS wil innovatieve en kwalitatief hoogwaardige programma's maken die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Een van de idealen die AVROTROS nastreeft is het stimuleren van de kunst- en cultuurbeleving in Nederland. In dat kader past de documentaire-rubriek Close Up (sinds 1994 wekelijks bij de NPO te zien) waarin wij documentaires uitzenden over kunstenaars uit binnen- en buitenland. Close Up documentaires kenmerken zich door een goed verteld verhaal en zijn filmisch van hoogwaardige kwaliteit.

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: closeup@avrotros.nl

KRO-NCRV

De documentaire afdeling van KRO-NCRV komt voort uit Dokument, de documentaire rubriek van de NCRV die sinds 1990 sociaalmaatschappelijke documentaires uitzendt bij de publieke omroep. We programmeren documentaires met urgente onderwerpen binnen de Nederlandse landsgrenzen (55-90 min), jeugddocumentaires (15 min), Teledocs (70-90 min) en Teledoc Campus (25 min). Je kent ons misschien van Het beste voor Kees, A Family Affair, The Origin of Trouble, Nu Verandert Er Langzaam Iets en TURN!. We zoeken makers die ons vanuit een eigen kijk op de wereld verrassen met nieuwe documentaire vertelvormen. Een maatschappelijke documentaire moet iets onthullen wat we nog niet weten.

Heb je een documentaireplan dat zich afspeelt in de Nederlandse samenleving met een verrassende inhoud en vorm, maar nog geen producent? Vind er een via onder andere documentaireproducenten.nl en stuur samen je filmvoorstel in naar: 2doc@kro-ncrv.nl