Heb je een documentaireplan voor NPO 2 of NPO 3? Lees hier welke omroepen je kunt benaderen en hoe de documentaire-redacties van deze omroepen zichzelf profileren.

BNNVARA

BNNVARA maakt maatschappelijk betrokken en journalistiek documentaires voor een breed publiek. We hebben speciale interesse voor onderwerpen waarin kijkers zich kunnen herkennen en hoofdpersonen waarmee ze zich kunnen identificeren. In de meeste gevallen is dat een Nederlands onderwerp of een Nederlandse hoofdpersoon. Ook documentaires die het maatschappelijk debat op gang brengen, belangrijke onderwerpen agenderen of jongerenthema’s belichten hebben onze bijzondere aandacht.

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: sjoerd.van.den.broek@bnnvara.nl

VPRO

SIGNATUUR VPRO 2DOC (INTERNATIONALE) COPRODUCTIES: Eigenzinnig, vrijzinnig, urgent en relevant in onderwerp, toon, vorm en makerschap.

VPRO Documentaires zoeken letterlijk en figuurlijk de grenzen op en willen de wereld zowel duiden, tonen als laten ervaren. De films werpen een nieuw perspectief op Nederland en de wereld en bieden nuance en verdieping in het maatschappelijk debat. 

We gaan daarbij uit van de visie of fascinatie van de maker en niet zozeer van een onderwerp. Het zijn filmische verhalen gemonteerd in het ritme van televisie. In scenes verteld en in vorm meer meebelevend dan beschouwend of reflecterend van aanpak. Onze documentaires gaan in première op festivals als IDFA, Sundance, Berlijn, SXSW, Toronto en winnen wereldwijd prestigieuze prijzen als Prix Europa, Prix Italia, The Peabody, Bafta en worden genomineerd voor de Oscars.

De VPRO heeft met haar documentairebeleid 5 specifieke ambities:

  1. Agendazettende impactfilms, voor prime time, met een meer journalistieke aanpak.

Met makers als Sunny Bergman (Zwart als roet en Wit is ook een kleur over hedendaags racisme), Hans Pool (De jacht op de match over of we wel of niet ons DNA moeten afstaan), Geertjan Lassche (Brommers kiek’n over de plattelandsjeugd in Oost-Nederland), Maasja Ooms (Alicia over een meisje van 12 jaar dat opgroeit in kindertehuizen en jaren wacht op een plekje in een pleeggezin)

  1. Ontwikkelen van een nieuw genre filmische documentaire series.

Met als inspirerend voorbeeld de Amerikaanse serie O.J - Made in America

  1. Ruimte voor Nederlands auteurschap, vorm, experiment en innovatie in vertelvormen.

Met makers als Ester Gould (A Strange Love Affair with Ego), Renzo Martens (Enjoy Poverty en Het Gentrificatie Project),Barbara Visser (The End of Fear)en Bregtje van der Haak (Ubiquity).

  1. Stimuleren van de ontwikkeling van Nederlands talent.

Eerste of tweede lange films van jonge makers, zoals Guido Hendrikx (Stranger in Paradise, openingsfilm IDFA 2016) en Morgan Knibbe (Those Who Feel The Fire Burning)

  1. Partner zijn in internationale festivalfilms, prestigieus en vaak prijswinnend.

Met films als The Queen of Versailles, Armadillo, Sour Grapes, Vivan las Antipodas, Kings of Pastry, The Cleaners.

Hoofd Documentaire / Eindredactie: Barbara Truyen
Senior (eind)redacteur: Petra Vermeulen
Producers: Brigit Dopheide, Nicoline Tania, Denise Neering-McArthur

Contactgegevens:
VPRO Documentaire, Postbus 11, 1200 JC Hilversum, 035 – 6712102 / e-mailadres docs@vpro.nl
t.a.v. P. Vermeulen: voor vragen, reacties en voorstellen voor 2doc-documentaires (max. één A4)

HUMAN

Hoe worden we een beter mens? Hoe worden we een betere samenleving? Human onderscheidt zich met voornamelijk in Nederland spelende actueel-urgente documentaires, gericht op persoonlijke en maatschappelijke impact. Daarbij richt Human als apirant-omroep zich naast documentaires voor 2Doc zich in het bijzonder op de ontwikkeling van verhalende documentaire-series en webdocs.

In de documentaires van Human zien we hoe in het alledaagse leven mensen de onzekerheden van het bestaan te lijf gaan. Weerbaar en veerkrachtig proberen zij vorm te geven aan hun deelname aan de samenleving. Mensen die geconfronteerd worden met persoonlijke en maatschappelijke dilemma’s. Veelal gaat het om burgers die actief participeren in de samenleving en daarvoor het nodige moeten overwinnen. Gekozen wordt voor arena’s waarin de kernwaarden van Human onder spanning staan: zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, tolerantie, empathie, rechtvaardigheid en levenskunst. In de meeste gevallen worden deze processen over een lange periode gevolgd. In toenemende mate concentreert Human zich op een beperkt aantal overkoepelende thema’s zoals sociale armoede, actief burgerschap, menswaardige zorg, identiteit.

Een crossmediale aanpak inclusief een impactstrategie maakt onderdeel uit van ieder project. Human is een netwerkorganisatie en maakt in belangrijke mate gebruik van de kennis, die in het humanistische en daarmee verwante maatschappelijke netwerk voorhanden is. De vertoningen, debatten en onderwijsprojecten die na uitzending worden georganiseerd, zorgen voor een aantoonbare versterking van de maatschappelijke impact. De crossmediale strategie wordt ontwikkeld in samenwerking met Humans online-redactie.

“Verhalen zijn in staat ons deelgenoot te maken van ervaringen die doorgaans, letterlijk en figuurlijk, ver van ons bed liggen. We raken betrokken bij de personages door met ze mee te leven, maar kunnen tegelijkertijd, belangeloos als we zijn, zonder vooringenomenheid naar hen kijken. En omdat er ook geen druk tot handelen is - het is immers maar een verhaal - kunnen we als toeschouwers de tijd nemen om te reflecteren op de omstandigheden en de emoties die worden opgeroepen. Verhalen appelleren tegelijkertijd aan onze empathie én aan onze distantie. Ze geven ons volop de gelegenheid onze morele percepties te 'oefenen'. Zo dragen verhalen bij aan het verwerven van inzicht en zelfkennis.” - Martha Nussbaum

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: pers@human.nl

EO

De drie onderscheiden documentairelabels van de EO streven naar de hoogst mogelijke cinematografische kwaliteit voor urgente en relevante verhalen, die mensen in beweging brengen.

EO-docs zoekt haar onderwerpen in een 3-tal velden: mensen in nood, duurzaamheid/milieu en geloof/geloofsgenoten. De onderwerpen worden benaderd vanuit een ‘dichtbij mensen’ perspectief waarbij het onderwerp “bevraagd/onderzocht” wordt op christelijke thema’s als (naasten-)liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid.

IKONdocs wil bruggen bouwen tussen christenen, mensen met andere religies en niet-gelovigen met creatieve documentaires over hedendaagse sociale en morele kwesties. IKONdocs films analyseren en stellen vragen bij ontwikkelingen op het gebied van culturele en religieuze diversiteit, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, en morele implicaties van technische ontwikkelingen.

Jdoc focust op het Jodendom in de breedste zin: cultureel, historisch en religieus. Rode draad daarbij vormt de bijdrage van Joden aan de ontwikkeling van de samenleving.

NTR

De NTR heeft een lange traditie op het gebied van documentaires met een specialisatie in kunstdocumentaires en auteursdocumentaires over maatschappelijke thema’s. Daarnaast ontwikkelen wij innovatieve en interactieve kunstdocumentaires. De pijlers van de NTR zijn: informatie (journalistiek), cultuur, jeugd, educatie (wetenschap en geschiedenis) en diversiteit. Die vertalen zich in binnen de documentaires in de volgende titels:

Het Uur van de Wolf

Al sinds 1995 vaste titel voor kunstdocumentaires. Van de 22 uitzendingen per jaar zijn 12 Nederlandse coproducties met de focus op Nederlandse kunstenaars en daarnaast buitenlandse aankopen over internationale kopstukken uit elke denkbare kunstdiscipline. De nadruk ligt daarbij op de kunstenaar, niet op de kunst zelf. Denk aan titels als VogelparadijsJanine en Dancer. Ook is er ruimte voor andere vormen zoals de cinematografische essay zoals Instant Dreams.

2Doc, themadocumentaires en series op NPO2

Per jaar gemiddeld vier auteursdocumentaires (De keuze van mijn vader) en incidenteel urgente films over actuele maatschappelijke thema’s (Levenseindekliniek, Moederliefde) en series (Het Nieuwe Rijksmuseum).

3Doc

Muziekdocumentaires voor een jonger publiek en eigentijdse documentaires over actuele maatschappelijke thema’s (bv. VleesverlangenOasis – Supersonic).

Daarnaast participeren we in samenwerkingsverbanden tussen fondsen en omroepen zoals:

Teledoc

Lange maatschappelijke documentaires voor een breed publiek. (0,03 seconde, Satudarah – One Blood, Naziha’s Lente, Garage 2.0)

Teledoc Campus

Korte documentaires door talentvolle jonge makers met ruimte voor experiment (Sinterklaas bestaat, Een film ofzo, De spelende mens)

Kids & docs

Jeugddocumentaires in het kader van het gelijknamige project (Ninnoc).

Interactieve documentaires en innovatieve online projecten

Naast televisie richten we ons online op interactieve documentaires. De eerste twee gingen over Jheronimus Bosch (https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/) en Escher (https://escher.ntr.nl/nl/ ).

Ook andere innovatie van het genre vinden we belangrijk. Dat heeft zich de afgelopen jaren vertaald in diverse online projecten zoals de animatieserie Nettiquette en een online challenge en een aftertalk bij Vleesverlangen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden van webdocumentaires.

Op Teledoc na, reserveren we bij alle titels ruimte voor nieuw talent in verschillende stadia van hun ontwikkeling. Heb je een mooi plan waarvan je denkt dat het bij de NTR past?

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: oscar.van.der.kroon@ntr.nl.

AVROTROS

AVROTROS is een onafhankelijke en maatschappelijk betrokken omroep die Nederland verrijkt en verbindt. AVROTROS wil innovatieve en kwalitatief hoogwaardige programma's maken die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Een van de idealen die AVROTROS nastreeft is het stimuleren van de kunst- en cultuurbeleving in Nederland. In dat kader past de documentaire-rubriek Close Up (sinds 1994 wekelijks bij de NPO te zien) waarin wij documentaires uitzenden over kunstenaars uit binnen- en buitenland. Close Up documentaires kenmerken zich door een goed verteld verhaal en zijn filmisch van hoogwaardige kwaliteit.

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: closeup@avrotros.nl

KRO-NCRV

De documentaire afdeling van KRO-NCRV komt voort uit Dokument, de documentaire rubriek van de NCRV die sinds 1990 sociaalmaatschappelijke documentaires uitzendt bij de publieke omroep. We programmeren documentaires met urgente onderwerpen binnen de Nederlandse landsgrenzen (55-90 min), jeugddocumentaires (15 min), Teledocs (70-90 min) en Teledoc Campus (25 min). Je kent ons misschien van Het beste voor Kees, A Family Affair, The Origin of Trouble, Nu Verandert Er Langzaam Iets en TURN!. We zoeken makers die ons vanuit een eigen kijk op de wereld verrassen met nieuwe documentaire vertelvormen. Een maatschappelijke documentaire moet iets onthullen wat we nog niet weten.

Heb je een documentaireplan dat zich afspeelt in de Nederlandse samenleving met een verrassende inhoud en vorm, maar nog geen producent? Vind er een via onder andere documentaireproducenten.nl en stuur samen je filmvoorstel in naar: 2doc@kro-ncrv.nl