Elk jaar zie je met de 2Doc IDFA-primeurs indrukwekkende documentaires op tv. Maar wil je deze films toch liever tijdens IDFA op het grote bioscoopscherm zien? 2Doc.nl geeft kaartjes weg!

Hoe maak je kans op twee gratis filmtickets?

  1. Selecteer hieronder één film waar jij bij wil zijn en klik op 'Maak kans op deze film'
  2. Je verstuurt vervolgens automatisch een mail aan de redactie met jouw voorkeursfilm.
  3. Uiterlijk donderdag 11 november sturen we de winnaars een bericht met een unieke actiecode. Wees er snel bij, want op is op.

Raising a School Shooter

donderdag 18 november, 15 uur

Pathé de Munt, Amsterdam

Drie ouders van ‘school shooters’ vertellen hoe zij verder leven na de gruwelijke en onbegrijpelijke daad van hun kind.

Laveren tussen verdriet, schuldgevoel en machteloosheid moet een bovenmenselijke opgave zijn. Hoe zeg je sorry tegen de ouders van dode klasgenoten? Mag je wel rouwen als je zoon dader is? Wat ging er mis in de opvoeding?

Lessons for Luca

vrijdag 19 november, 18 uur

Pathé de Munt, Amsterdam

Ezequiel zit een gevangenisstraf uit van zes jaar. Zijn vergrijp: de verkoop van zijn eigen koe. Filmmaker Salvador Gieling, tevens de aangetrouwde neef van deze Cubaanse boer, kan er met zijn hoofd niet bij. En als hij het zelf al niet snapt, hoe krijgt hij het dan ooit uitgelegd aan zijn tweejarige zoontje Luca? Hij reist met zijn gezin af naar het dorpje Sibanicú om, met de camera op de schouder, te achterhalen wat er is gebeurd met Luca’s oom.

Jason

vrijdag 19 november, 15 uur

Pathé de Munt, Amsterdam

Een pijnlijk eerlijk portret van de 22-jarige Jason, die traumatherapie ondergaat. Het is het derde en laatste deel van Maasja Ooms’ trilogie over de falende Nederlandse jeugdzorg.

De regisseur volgt Jason van heel nabij terwijl hij worstelt met de psychische effecten van een traumatische jeugd, die alleen maar groter werden nadat hij op zestienjarige leeftijd door jeugdzorg werd opgesloten.

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘2Doc IDFA-primeurs op het grote doek’ (hierna “Actie”).

1. Algemeen
1.1 De Actie wordt georganiseerd door 2DOC gevestigd en kantoorhoudende te 1217WD Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 (hierna ‘2DOC’). 2DOC is een onderdeel van omroep VPRO

1.2 De Actie bestaat uit:

een winactie voor documentaireliefhebbers. Op uiterlijk 11 november krijgen winnaars een vrijkaart voor een een filmvertoning uit de 2Doc IDFA-primeurs 2021. De gegevens worden via e-mail verstuurd naar de winnaar.

1.3 De Actie loopt van 7 tot en met 10 november.

1.4 2DOC is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op 2doc.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. Deelname
2.1 Elke documentaireliefhebber is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.2 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;
(b) alle medewerkers van de VPRO, NPO, en;
(c) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

2.3 Om deel te nemen dient de deelnemer zich via e-mail aan te melden door op de actieknop op deze pagina te klikken.

2.4 Elke deelnemer kan slechts eenmaal een prijs winnen.

2.5 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.6 2DOC is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. 2DOC kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens 2DOC of derden.  

3. Prijzen
3.1 Met de Actie kunnen in totaal 2 vrijkaarten gewonnen worden.

3.2 Aanwijzing van de winnaar geschiedt via de eindredactie van 2DOC.nl

3.3 De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Het is niet mogelijk te ruilen van prijs.  

3.4 Uiterlijk 11 november 2021 zullen de prijzen per e-mail aan de winnaar worden verstuurd.

3.5 Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.6 2DOC neemt de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. Overig
4.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 2DOC.

4.2 2DOC behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4.3 2DOC besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor 2DOC in het leven roepen.

4.4 2DOC, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

4.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

4.7 Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot VPRO-2DOC Publieksservice, Antwoordnummer 346, 1200 VB Hilversum.