2Doc presenteert samen met het Movies that Matter festival drie documentaires die je gezien moét hebben: de '2Doc Movies that Matter Selectie'. Om dit nieuwe event met onze trouwe kijkers te vieren geven we maar liefst 300 kaartjes weg.

Het festival is vanwege corona alleen online te bezoeken, maar dat betekent wel dat jij vanuit je luie stoel kunt gaan genieten van urgente, relevante en inspirerende documentaires. En dat geldt dus ook voor de 2Doc Selectie. Na het kijken van deze films bieden we je ook nog context en verdieping door inspirerend nagesprekken met de filmmakers. Must see dus!

Hoe kom je aan een gratis kaart?

  1. Selecteer hieronder één film waar jij bij wil zijn en klik op 'Meld je aan'
  2. Je verstuurt vervolgens automatisch een mail aan de redactie met jouw voorkeursfilm.
  3. Binnen een week sturen we jou een bericht met een unieke actiecode. Wees er snel bij, want op is op.

Dying to Divorce (uitverkocht)

dinsdag 20 april, 20u

Meer dan één op de drie Turkse vrouwen is slachtoffer geweest van huiselijk geweld, en femicide neemt toe. Moedige Turkse activisten en advocaten eisen gerechtigheid voor de slachtoffers. Maar na de mislukte couppoging van 2016 verstevigt de regering haar greep, en wordt hun werk steeds gevaarlijker.

Op 20 april vindt om 20u de wereldpremière van Dying to Divorce plaats. Bij de (online) vertoning van deze documentaire is regisseur Chloe Fairweather en een van de protagonisten uit de film aanwezig.

Desert Paradise (uitverkocht)

woensdag 21 april, 20u

Een welvarend en gelukkig diamantstadje in het zuiden van Namibië wordt gedwongen na te denken over zijn toekomst nu de mijnen zijn leeggehaald. Zijn de achterblijvers in staat het stadje op een nieuw spoor te zetten? Observerende documentaire, die de bewoners en het adembenemende landschap hun eigen verhaal laat vertellen.

Bij de wereldpremière van Desert Paradise is er op woensdag 21 april een (online) live verdiepingsprogramma. Regisseur Ike Bertels zal na de vertoning op de film ingaan de documentaire.

President

donderdag 22 april, 20u

Meeslepend verslag van de Zimbabwaanse presidentsverkiezingen van 2018, gezien vanuit de campagne van oppositiekandidaat Nelson Chamisa – en de ongelooflijke nasleep. Zimbabwe staat op een kruispunt als de charismatische Chamisa de regerende ZANU-PF uitdaagt. Maar zijn de verkiezingen eerlijk? Een politiek drama van het hoogste niveau.

President is als speciale preview op het festival te zien op donderdag 22 april om 20u. Na de film is er een (online) Q&A met regisseur Camilla Nielsson

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win vrijkaartjes voor Movies that Matter 2021’ (hierna “Actie”).

1. Algemeen
1.1 De Actie wordt georganiseerd door 2DOC gevestigd en kantoorhoudende te 1217WD Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 (hierna ‘2DOC’). 2DOC is een onderdeel van omroep VPRO

1.2 De Actie bestaat uit:

een winactie voor documentaireliefhebbers. Op uiterlijk 16 april krijgen winnaars een vrijkaart voor een online filmvertoning uit de 2Doc selectie van het Movies that Matter Festival 2021. De gegevens worden via e-mail verstuurd naar de winnaar.

1.3 De Actie loopt van 11 tot en met 16 april 2021.

1.4 2DOC is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op 2doc.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. Deelname
2.1 Elke documentaireliefhebber is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.2 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;
(b) alle medewerkers van de VPRO, NPO, en;
(c) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

2.3 Om deel te nemen dient de deelnemer zich via e-mail aan te melden door op de actieknop op deze pagina te klikken.

2.4 Elke deelnemer kan slechts eenmaal een prijs winnen.

2.5 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.6 2DOC is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. 2DOC kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens 2DOC of derden.  

3. Prijzen
3.1 Met de Actie kan in totaal 1 vrijkaart gewonnen worden.

3.2 Aanwijzing van de winnaar geschiedt via de eindredactie van 2DOC.nl

3.3 De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Het is niet mogelijk te ruilen van prijs.  

3.4 Uiterlijk 16 april zullen de prijzen per e-mail aan de winnaar worden verstuurd.

3.5 Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.6 2DOC neemt de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. Overig
4.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 2DOC.

4.2 2DOC behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4.3 2DOC besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor 2DOC in het leven roepen.

4.4 2DOC, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

4.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

4.7 Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot VPRO-2DOC Publieksservice, Antwoordnummer 346, 1200 VB Hilversum.