Brian Hill, VPRO, 2012

Welcome to the world

VPRO

Brian Hill vergelijkt de impact van plaats, tijd en omstandigheden waarin een kind wordt geboren in drie verschillende landen: Sierra Leone, Cambodja en de Verenigde Staten.

Hoe bepalend zijn deze omstandigheden voor de levensloop van een kind? Van de 1000 baby's sterven er 42 in hun eerste levensjaar. In 2010 stierven er 287.000 vrouwen tijdens de zwangerschap, baring of na de geboorte van hun kind. Hiervan is 99% afkomstig uit Derde Wereldlanden. Jaarlijks geven 16 miljoen pubermeisjes over de hele wereld het leven aan een kind.

In Cambodja helpt de twaalfjarige Pisey zijn zwangere moeder Neang. Zij is met hiv besmet door haar man, van wie zij inmiddels is gescheiden. Pisey zorgt voor zijn zusje van vijf. Om geld te verdienen verzamelt hij op straat blikjes en plastic. Neang wil dat haar kinderen onderwijs krijgen. Zelf heeft ze dat niet gehad.

In Siërra Leone verwacht Hawa haar eerste kind. Sierra Leone heeft een overvloed aan diamanten en andere natuurlijke grondstoffen, maar desondanks ligt de gemiddelde levensverwachting hier op 48 jaar. Sierra Leone is met achttien andere Afrikaanse landen een van de twintig slechtste plekken ter wereld om geboren te worden. Meer toegang tot medische zorg hoeft niet duur te zijn, volgens Claire Fotheringham, werkzaam als arts in Sierra Leone. Pasgeborenen hebben hier een even grote kans om te overleven als Europese baby's in 1760.

In San Francisco is zwangere Star een van de 500 moeders die van het prenatale programma voor daklozen gebruik maakt. 'Ik heb geen medelijden nodig', zegt Star, 'ik zoek alleen een beetje steun'.

Why Poverty Shorts