2Doc:

Poor us: The animated history of poverty

VPRO

Ben Lewis leidt de kijker door een deels geanimeerde geschiedenis van de armoede. Hoe zijn we door de eeuwen heen met armoede omgegaan?

Volgens econoom Jeffrey Sachs waren het grootste gedeelte van de geschiedenis de meeste mensen arm. Is armoede werkelijk onvermijdelijk? Historicus Tim Hitchcock ziet weinig verschil in de armoede van de middeleeuwen en die van nu. Het is van alle tijden dat er systemen worden gebouwd op het lijden van anderen. Feit is dat nu de 20% rijken van de wereld 80% van de natuurlijke grondstoffen consumeren, terwijl 20% van de armste mensen niet genoeg hebben voor een redelijke levensstandaard.

In 2010 moest ongeveer 35% van de wereldbevolking van minder dan $2,- per dag leven. In datzelfde jaar leden 925 miljoen mensen honger. Hoe zijn we door de eeuwen heen met armoede omgegaan? In een hybride zoektocht vol animatie, archiefmateriaal en interviews wordt er met humor en provocatie gekeken naar de strijd tegen armoede, vanaf de middeleeuwen tot nu. Is onze houding ten aanzien van armoede veranderd en hebben we iets geleerd?

Regie: Ben Lewis

Kijk ook de 'Why Poverty Shorts'