Wijun Chen, VPRO, 2012

Education, education

VPRO

Door onder andere de economische vooruitgang in China verwacht men dat je door studie aan armoede kunt ontsnappen. Dus steken Chinese ouders zich diep in de schulden om hun kind naar de universiteit te sturen.

De themaweek Hoezo Armoede? sluit aan op de wereldwijde themaweek Why Poverty?, waaraan omroepen uit 68 landen zich verbinden. Acht documentaires, gemaakt door internationale filmmakers, worden dan in al die landen uitgezonden.

Education, education: De economische vooruitgang in China en het idee dat hard werken tot resultaat leidt, heeft een verwachting gecreëerd dat je door middel van studie aan de armoede kunt ontsnappen. Dus steken Chinese ouders zich diep in de schulden om hun kind naar de universiteit te sturen. Maar is het die hoge prijs waard?

Om vier jaar collegegeld, ongeveer 1900 euro per jaar, te kunnen betalen moet een Chinese familie die rond de armoedegrens leeft ruim zestig jaar sparen. De realiteit leert dat diploma's, vertrouwen en ambitie niet genoeg zijn om een salaris op te leveren dat hoog genoeg is om de huur te voldoen, laat staan de studieschulden terug te betalen.

Elk jaar doen 9 miljoen middelbaar schoollieren toelatingsexamen voor de universiteit. Slechts weinigen worden toegelaten. Geprivatiseerd onderwijs is daarom een lucratieve onderneming geworden.

Wang Pan is klaar met de middelbare school en wil graag verder studeren. Haar resultaten van het toelatingsexamen waren echter te laag om te worden toegelaten op de staatsuniversiteit. Toch wil haar moeder dat haar dochter gaat studeren. Dat kan alleen op de private universiteiten. Wang Zehziang is docent aan het Honbo Education College. 'We zijn een geprivatiseerde onderneming en niet echt een universiteit. We werven studenten, ontvangen hun inschrijfgeld maar leren ze niet echt iets en dat is ook niet onze zorg.' Wang Zehziang en zijn collega's worden er op uitgestuurd om op het platteland meer studenten te werven. Een presentatie met foto's van studiefaciliteiten en een grote staf, die in werkelijkheid helemaal niet bestaat, moet jonge mensen en hun familie overhalen zich in te schrijven. Vooral mensen in afgelegen gemeenschappen zonder toegang tot goede scholen zijn kwetsbaar voor deze methode. 'Hoe simpeler ze zijn', zegt Zehziang, 'hoe waarschijnlijker het is dat ze in ons verhaal trappen. De slimme leerlingen geloven ons niet zo snel.'

Wan Cao is klaar met zijn studie aan een van de betere instituten en zoekt een baan. Zelfs als hij er met veel moeite in slaagt om een baan op proef te bemachtigen, wordt hij al snel ontslagen omdat hij niet snel genoeg met de computer werkt. Hij heeft geen geld meer en gaat terug naar het ouderlijk huis. 'Ik ben niet kieskeurig', zegt hij, 'maar ik voel me waardeloos.'