VPRO, 2012

De slag om Nederland, aflevering 3

VPRO

Drie jaar geleden werden de bewoners van het Idyllische Zwaagdijk-West in Noord- Holland opgeschrikt door een uitbreidingsplan van de nabijgelegen N23 Westfrisiaweg. Vlakbij hun dorpje wordt een enorme, zes meter hoge kruising gepland zodat de auto’s er lekker kunnen doorscheuren. De bewoners werden uitgenodigd om in een officiële klankbordgroep met de provincie mee te denken en zij stapten vol goede moed in deze inspraakprocedure.

Ze introduceerden een schoner en kleinschaliger alternatief, de ovatonde, maar het projectbureau van de provincie veegde dat plan met steeds weer andere argumenten van tafel. Waarom organiseert de overheid klankbordgroepen als er toch niet naar hen wordt geluisterd? De slag om Nederland over inspraak als wassen neus en een politiek machtsspel dat burgers in de kou laat staan.

Uitzending:

ma 30 jan 2012 - ned 2 - 20.25 uur